Västra Orust Energitjänst

Lalleröd – Nötskär -Lunden 5 november

5 november, 2019

Då vi hittat en trasig isolator i en stolpe vid Lalleröd bryter vi elleveransen mellan klockan 13:00 och 15:00 idag tisdag.
De områden som berörs är: Lalleröd, Gårvik, Kvarnhagen, Valön, Gärdsbo, Nötskär, Lunden med omnejd.
Ledningsnätet skall betraktas som spänningsförande under avbrottstiden.