Västra Orust Energitjänst

Planerat avbrott 4-5 juni.

21 maj, 2019

Natten mellan den 4 och 5 juni klockan 23:00 till 02:00 genomför vi ett planerat elavbrott för att koppla in en ny transformatorkiosk vid Lyrfärjan. Områdena som berörs är Lyresund, Vasseröd, Lalleröd, Nötskär samt Valön med omnejd. Ledningsnätet skall betraktas som spänningsförande under avbrottstiden.