Västra Orust Energitjänst

Stocken 28 mars

27 mars, 2019

Torsdagen 28 mars bryter vi elleveransen för att koppla in en ny transformatorkiosk på Stockens camping samt åtgärda en krånglande kopplingsapparat. Områdena som berörs är Stockens Camping, Enevägen Aspelunden, Sälviksvägen med omnejd och avbrottstiden är planerad mellan klockan 9:00 och 13:00. Elnätet skall betraktas som spänningsförande under avbrottstiden.