Västra Orust Energitjänst

Historiska driftstörningar

2019

20/3
Vi hade aviserat avbrott mellan klockan 9:00 och 13:00 för att byta transformatorkiosk vid Stockens camping. Då kopplingsapparaten inte fungerade som den skulle då vi skulle bryta spänningen blev det bara avbrott fram till 9:30 och det tänkta arbetet fick skjutas upp.

1/3
Mellan klockan 8:30 och ca. 9:30 bröt vi spänningen för alla abonnenter på transformatorn vid Lavö Västergård i samband med en ombyggnad.

28/2
Efter att ha upptäckt en trasig porslinsisolator i en stolpe innanför Kungsviken genomförde vi ett oaviserat avbrott som berörde våra kunder mellan Kungsviken och Rånäs. Avbrottet varade mellan klockan 13:30 och ca.15:05

12/2
Ett område i Tuvesviks hamn berördes av ett planerat avbrott mellan klockan 10 och 11 då vi flyttade en kabel.

8/1
Ännu ett avbrott i hela vårt område då Vattenfalls inkommande matning löste ut klockan 11:56. Klockan 12:31 hade alla våra abonnenter spänningen åter.

 

2018

25/12
Klockan 13.01 på juldagen drabbades vi av ytterligare ett totalavbrott då Vattenfalls inmatning till vårt område löste ut. Avbrottet som varade i en halvtimme drabbade hela Orust och Tjörn samt delar av Stenungsund.

11/12
Bröt vi elleveransen i området kring Lunden och Kårehogen för att koppla in en ny transformatorkiosk i Sörbo. Avbrottstiden var 06:45 till 10:30.

7/11
En fortsättning på arbetet med transformatorn i hamnen men nu körde vi med reservelverk under avbrottstiden. Två korta avbrott mellan 6:30-6:45 samt mellan 18:00-18:15 då vi kopplade in och ur elverket.

31/10
Vattenfalls inmatning till hela vårt område löste ut klockan 16:08 och varade i nio minuter.

30-31/10
I samband med ombyggnad av transformatorkiosken i Ellös Hamn jobbade vi natt och bröt elleveransen mellan klockan 23:00 och 05:00

24/9
Efter transformatorbytet på Härmanö den 29/8 upptäcktes ett eventuellt fel på den nya transformatorn. Med kort varsel dök en montör upp från ABB som konstaterade att det inte var några fel på den nya transformatorn. Avbrottet varade mellan 09:00 till ca. 11:30.

29/8
Ett planerat transformatorbyte genomfördes vid brandstationen på Härmanö. Avbrottet varade mellan 9:00 och 11:58.

10/8
Stormen Johanne drog in över Västsverige med vindbyar över 30m/s. Vattenfalls inmatning återinkopplade vid 11:58 vilket drabbade hela vårt område. Klockan 14:05 blev ett tiotal abonnenter vid Fröjdendal delvis utan el då två högspänningssäkringar i stolptransformatorn löst ut. Felet åtgärdades vid 14:45 och några ytterligare störningar orsakade inte stormen oss.

19/7

Driftavbrott Edshult pga åverkan på kabel. Kabeln är nu åtgärdad, driftsatt, kl 20:15., och alla anläggningar i närområdet spänningssatta.

9/7

Driftstörning kl 14:09 på Vattenfalls 40 kV matning i samband med åskoväder, vilket fick till följd att hela distributionsområdet frånkopplades. Vattenfall konstaterade bestående fel på  40 kV ledningen i Sollid och kunde koppla om för att driftsätta mottagningsstationen i Bua. VOE påbörjade omkopplingar för reservmatning av Sollid från mottagningsstationen Bua vilket  var klart kl 16:03.

Kl 18:37 frånkopplas automatiskt 10 kV ledningen från Morlanda mot Strömsholm, Brattås mot Rånäs i samband med åskoväder. Felsökning startade omgående men med upphåll då åska uppträder i området. Sektionerade fram felsträckan till Kungsviken mot Rånäs med omnejd. Felet lokaliserades till Forngraven och reparerades och ledningen driftsattes kl 23:49.

6/7

Akut trafo byte i station 13010 Dahle, avbrott kl 15:30 – 16:45.

20/6
Klockan 09:02 löste det nymonterade ställverket ut i Öviken på grund av en felinställning. Alla hade spänningen åter klockan 09:42

19/6
Omkopplingar i hamnen på Käringön genomfördes mellan klockan 06:00 och 08:45.

18/6
Vi genomförde under dagen sex planerade underhåll av nätstationer. De som berördes var Månsemyr, Huseby Klev, Långeland, Bäcken, Forngraven och Vrångevatten.

18/6
Mellan klockan 13:00 och 15:00 hade vi aviserat ett avbrott på Käringön utan att tänka på att Sverige skulle möta Sydkorea i den första VM-matchen klockan 14:00. Arbetet var dock färdigt redan klockan 13:42 så alla kunde se matchen som Sverige dessutom vann!

11/6
På morgonen mellan klockan 7:00 och 8:50 kopplade vi om i hamnen och Öviken på Käringön i samband med ombyggnaden.

7/6
Ett planerat underhåll genomfördes vid skolan i Mollösund och nätstationen gjordes spänningslös mellan klockan 10:00 och 10:33.

4/6
Mellan klockan 10:00 och 12:15 genomfördes ett planerat avbrott på Käringön i samband med ombyggnaden där.

15/5
På morgonen mellan kl.7.03-7:21 var det ett avbrott i hela vårt område. Detta berodde på fel i Vattenfalls 130 kV inmatning till Orust.

14/5
Ett planerat avbrott med anledning av underhållsarbeten i elnätet avbröts elleveransen kl.10.00-12.30 i Bua, Hästekälla, Bjönni, Lavön, Backa.

7/5
På Käringön genomfördes ett planerat avbrott mellan klockan 06:00 och 07:03 då den gamla sjökabeln kopplades ur i samband med pågående ombyggnad. Hela Käringön utom området kring Öviken berördes.

30/4
Vid 17:20 orsakade åska att Vattenfalls inmatning till oss löste ut och detta drabbade hela vårt område en kort stund.

14/4
Klockan 17:11 på lördagkvällen löste linjen från Ellös förbi Morlanda och Kungsviken in till Rånäs ut på grund av två spruckna porslin i en stolpe vid Kungsviken. Alla abonnenter hade spänningen åter 20:30

28/3
Ett planerat avbrott mellan klockan 09:30 och klockan 14:00 genomfördes där två nätstationer och ca 3km högspänningskabel kopplades in och ersatte luftledningsnätet mellan Strömsholm och Torebo.

15 mars
Genomförde vi ett planerad arbete i Kungsviken där nya kablar och en fjärrfrånskiljare bland annat kopplades in. Spänningen bröts för alla abonnenter mellan Torebo och Rånäs mellan klockan 09:30 och 12:36.

14 mars
En svan flög in i ledningen vid Lavön vilket gjorde att linjen förbi Tönsäng ut till Gullholmen och Härmanö löste ut vid 18-tiden men kopplades genast till automatiskt.

13 mars
Vid 07:10 tiden på morgonen orsakade en störning på överliggande nät att spänningen dippade.

15 februari
Kl 12,30 På grund av en varmgång i en transformator bröt vi elleveransen i Vasseröd vid färjeläget med omnejd i ungefär en timma.

2017

30 november
Kl 9:30-12 På grund av underhållsarbete i elnätet bryter vi elleveransen för våra abonnenter i områdena Bua, Dale, Hästekälla, Bjönni, Tönsäng samt de norra delarna av Lavön.

5 oktober
I samband med att vi förstärker nätet vid Slätthult avbryts elleveransen mellan klockan 13 och 16 för att koppla in en ny transformatorkiosk. Abonnenterna närmast industriområdet beräknas ha spänningen åter redan klockan 14:00.

3 oktober
Kl 11.55 Kabel avgrävd i Bjönni, omkoppling pågår.
Abonnenter i Gullholmen, Hermanö, Tuvesvik, Lavön, Tönsäng, Dale berörs.
Kl 12.07 Hermanö har nu återfått el. Gullholmen kommer att få ca kl 12,13.
Dale, Tönsäng, Lavö Källsnäs, Bua, Bjönni samt Hästekälla med närområden kommer att få el ca kl 16.
Kl 15.47 Felet är avhjälpt och alla abonnenter har el igen.

8 september
Vattenfall Eldistributions driftcentral meddelar att det skett en störning som har påverkat kunder i västsverige  kl 05:11. En automatisk tillkoppling av 400 kV ledningen  har skapat en spänningsdipp i alla spänningsnivåer i Västsverige vilket orsakar blinkning i ljuset hos abonnent.

7 september
Vattenfall Eldistributions driftcentral meddelar att det skett en störning som har påverkat kunder i västsverige  kl 16:58. En automatisk tillkoppling av 400 kV ledningen  har skapat en spänningsdipp i alla spänningsnivåer i Västsverige vilket orsakar blinkning i ljuset hos abonnent.

28 juni
På grund av ombyggnadsarbeten var det ett planerat elavbrott i Kungsviken mellan kl. 10:00-14:00. i elnätet.

3 maj
På grund av ett akutarbete i samband med VA-ombyggnaden i Kungsviken bryts spänningen från hamnen till Näsudden ca. klockan 09:45-11,30.

20 februari
På grund av underhållsarbeten i elnätet kommer vi avbryta elleveransen fastigheter på Husebyberget kl 10-12.

15 februari mellan klockan 10:00 -12:00, Höpallen med omnejd på Härmanö. Inställt, återkommer med nytt datum!
16 februari
mellan klockan 8:00-09:30 Käringön hamnen.
Vi har vid besiktning upptäckt varmgång i två transformatoranslutningar och för att undvika driftstörningar bryter vid elleveransen vid följande tillfällen och platser för att åtgärda detta.

7 januari
Reparation av avbränd stolpe i Svineviken och byte av spruckna isolatorer vid Dammen/Brattås är klart.
Pga felfunktion i reläskydd frånkopplades stora delar av distributionsnätet vid två tillfällen under omkopplingarna.
Områden som berördes var norr om Hälleviksstrand mot Ellös/Brattås/Rånäs. Klart kl 5:50

6 januari

Kl 20:26 till 20:47 frånkopplades mottagningsstationen Bua pga av ett oidentifierat fel i distributionsnätet.  Vilket medförde avbrott i leveransen i områdena Bua, Lavön, Härmanö/Gullholmen, Stocken, Tönsäng, Käringön, Slätterna, Hälleviksstrand, Långelanda, Röd, Ellös, Slätthult och Sörbo, Kårhogen, Morlanda, Strömsholm, Torebo, Kungsviken, Brattås, Svineviken och Rånäs.

Områdena Kårhogen, Morlanda, Strömsholm, Torebo, Kungsviken, Brattås, Svineviken och Rånäs är fortsatt frånkopplade pga bestående fel i distributionsnätet. Vid omkoppling frånkopplades mottagningsstationen Bua kl 21:58 till 22:00. Vilket medförde avbrott i leveransen i områdena Bua, Lavön, Härmanö/Gullholmen, Stocken, Tönsäng, Käringön, Slätterna, Hälleviksstrand, Långelanda, Röd, Ellös, Slätthult, Sörbo, Kårhogen, Morlanda, Strömsholm, Torebo, Kungsviken, Brattås, Svineviken och Rånäs.

Kl 22:00 är felsträckan lokaliserad till Kungsviken mot Brattås/Rånäs. Vid patrullering upptäcktes två spräckta isolatorer vid Kungsviken och sprucken isolator med brännskadad stolpe vid Svineviken. Reparation pågick fram till kl 05:06 var efter distributionen återställdes kl 05:18.

2 januari
Driftstörning i Kungsviken.

2016

31 december
Vi hade fel på högspänningsledningen vid Grinnebacken, reparation och strömmen åter under eftermiddagen. Alla abonnenter från området kring Gullholmsbaden och söderut berördes av avbrottet.

30 december
Kungsviken; I samband med VA-schakt har kommunens entreprenör grävt av två kablar.

26 december
Trots hårda vindar och ett vattenstånd 140cm över det normala klarade sig elnätet i vårt område helt utan störningar under annandagen.

12 december
Klockan 08:30 till 09:30 genomförs ett planerat avbrott för våra kunder mellan Torebo förbi Kungeviken och in till Rånäs. Orsak till detta är att ett stort träd lutar mot ledningen vid Kungsviken och måste tas bort då ledningen är spänningslös. Samma dag mellan klockan 13:30 och 14:30 genomförs ytterligare ett avbrott kring Bot och Bäckevik på Lyr för att ta ned ett farligt träd även där.

2 december
Avbrott mellan 09:45 och 12:30 på den norra delen av Lavön för avspänning av högspänningen så att ledningen ut över Lavön mot Härmanö blev spänningslös och kan rivas.

1 december
Planerat arbete på södra delen av Härmanö. Genomgång av trasig frånskiljare och frånslackning av gammal luftledning över Rörholmen och Pilgrimen Avbrott mellan 09:30-12:30.

30 november
Avgrävd kabel i Kungsviken i samband med VA-jobb Avbrott mellan 12:10-16:10

28 november
Avgrävd kabel i Kungsviken i samband med VA-jobb, avbrott ca 3h

22 november
Mellan klockan 09:30 och 11:07 genomförde vi ett planerat arbete som berörde ett fyrtiotal abonnenter kring tunneln i Boxvik. Arbetet syftade till att förstärka leveranskapaciteten i området.

17 november
Samtliga kunder på Valön berördes av en driftstörning som inträffade 07:40 och berodde på överslag i en frånskiljare orsakat av salt. Felet var åtgärdat ca. klockan 14:10.

8 november
I området vid Grinnebacken och strax norr därom kommer ett planerat avbrott i elleveransen att genomföras mellan 9:00 och 12:30  i samband med inkoppling av det nya kabelförbandet från Stocken.

7 november
På morgonen genomförde vi ett planerat avbrott i Ellös hamn då vi bytte en transformator och ett kabelskåp. Vi bröt spänningen klockan 07:04 och de flesta abonnenterna kopplades på klockan 09:13, några kopplades in ca. 30 minuter senare.

3 November
Mellan klockan 08:00 och 08:30 var hela Käringön utom området vid Öviken utan spänning då vi kopplade in den ena av de två sjökablarna som varit ur drift en tid för ett planerat arbete.

13 oktober
Kl.04:48 löste matningen mot Röd, Slätterna och Stocken ut, på grund av ett onormalt driftläge i samband med inkopplingen i Bua så löste även matningen till Tönsäng, Lavön och Härmanö ut. Härmanölinjen slogs till igen klockan 04:57, omkopplingar gjordes och de sista abonnenterna hade spänningen åter klockan 06:43. Ett kabelfel i kilen vid Boxvik var orsaken och efter sjösättning av flotte och dykeriarbeten skarvades kabeln under påföljande vecka och är nu i drift igen.

28 september
Arbetet med vår nya mottagningsstation i Bua går nu in i sin slutfas. Ett sista planerat avbrott genomförs den 28 september mellan klockan 00:30 och 04:00. Hela vårt nätområde berörs och ledningarna skall betraktas som spänningsförande under tiden.

Måndag 19 september
Från klockan 22:00 till klockan 00:05 den 20 september berördes samtliga abonnenter i områdena Dale, Tönsäng, Lavön samt Gullholmen och Härmanö av ett planerat avbrott i samband med inkopplingar i Bua.

Fredag 16 september
mellan klockan 9:00 och 12:30 berördes fem abonnenter av avbrott i Köperöd strax utanför Ellös i samband med inkopplingar i Bua.

Torsdag 15 september
Kl 9:28 på torsdagsförmiddagen inträffade ett elavbrott som drabbade våra abonnenter kring industriområdet och hamnen i Ellös samt alla abonnenter mellan Ellös och Rånäs. Dessutom berördes ett 20-tal abonnenter kring Bro av avbrottet. Avbrottet berodde på ett reläfel i samband med en planerad koppling i det nya ställverket i Bua. Abonnenterna i Ellös och in mot Rånäs hade spänningen åter kl.9:31 och de vid Bro kl. 9:34.

Tisdagen 6 september 
kl 04:00-06:00 Planerat avbrott våra abonnenter kring Hemköp och upp mot Slätthults industriområde. Detta görs för att koppla om i nätet och möjliggöra anslutning av den nya snabbladdaren för elbilar som satts utanför affären.

Fredag 26 augusti
Ett planerat avbrott i samband med byggnationen av vår nya Mottagningsstation i Bua genomfördes som berörde alla våra abonnenter. Klockan 00:30 bröts elleveransen till hela vårt nät, för området norr om Hälleviksstrand var arbetet klart kl. 03:00 och för resterande område söderut kl. 03:58.

Torsdag 21 juli
Kl 4:55-6:20 Avbrott pga kortslutning. Delar av Lavön berördes.

Tisdag 14 juni
klockan 04:30 – 07:30 bröts elleveransen i området kring Edebacken i Ellös på grund av ett planerat avbrott.

Tisdag 17 maj
Under dagen genomfördes ombyggnad av stolpar på flera ställen i berget bakom masten i Hälleviksstrand. För att inte berörda kunder skulle drabbas av långa avbrott kördes reservelverk under tiden. Två korta avbrott vid 8:00 och 17:45 för att koppla in och ur elverket gick dock inte att undvika.

Tisdag 3 maj
Planerat avbrott för de sista omkopplingarna efter ombyggnaden vid Morlanda Säteri, aviserat mellan kl.9:00-11:30. Berörda område mellan Slätthult och Rånäs.

Måndag 2 maj
Ett planerat avbrott för tillsyn och rengöring av en transformator i hamnen i Ellös genomfördes mellan klockan 7:00 -8:00.

Onsdag 6 april
På grund av förstärkningsarbeten på högspänningsledningen bröts elleveransen i området Slätthult, Morlanda, Rånäs kl 8:32-9:58
Berörda kunder aviserades med brev.

Torsdag 3/3
Avbrott pga av kortslutning. Trolig orsak är inflygande fågel vid Lavö bro. Berört område: Dale, Bjönni, Tönsäng, Lavö, Tuvesvik, Gullholmen, Härmanö, Tofta, Stocken, Råön, Bua samt Hästekälla med omnejd. Kl 7,01-7,29.

Tisdag 1/3
Planerat avbrott Sörbo-Fröjdendal. Klockan 13:30-14:30 samt kl.16:00-17:00 bröts elleveransen för samtliga abonnenter mellan Sörbo och Fröjdendal. För abonnenterna runt Fröjdendal var avbrottet kl 13,30-17,00. Avbrottet var aviserat till berörda abonnenter, avbrottet beror på ett ställverksbyte vid vattenverket då vi förbereder för att kunna ansluta den nyligen nedgrävda kabeln mot Morlanda.

Måndag 8/2
Nätstationsområde Kungsviken. Avbrottet i distributionen berodde på ett isolationsfel i transformatorn.
Felet är avhjälpt kl. 13,40.

Fredag 29/1
Fel på isolator vid Dale. För att åtgärda detta bröts elleveransen till Dale, Bjönni, Tönsäng, Lavö, Tuvesvik, Gullholmen, Härmanö, Tofta, Stocken, Råön, Bua samt Hästekälla med omnejd ca kl 9, Arbetet var klart kl 10,05.

2015

Tisdag 22/12
På tisdagsmorgonen upptäcktes ett avbrott på en ledare i en nätstation i Lunden, Nösund. Efter omkopplingar så bröts strömmen helt vid ca. kl 08:30 för att reparera felet. Arbetet beräknades ta  1 – 1,5h.

Tisdag 8/12 resp onsdag 9/12 kl 9,30-13,30
Planerat arbete i 2 områden kring Mollösund Kvarnen då det utfördess förstärkningsarbeten.
Berörda kunder har fått avisering med brev.

Stormen Helga 4-5-6/12
Stormbyar på som mest 38m/s svepte under fredagen över vårt område. Detta fick till följd att högspänningsledningen mot Röd, Slätterna, Stocken med omnejd löste ut på fredag förmiddag. Det träd som gått på hade ej orsakat några skador och samtliga abonnenter hade strömmen tillbaka inom någon timme. På fredag eftermiddag slog ett träd ned en lågspänningsledning vid Rånäs, detta lagades under sen eftermiddag.
Vid tretiden natten mot lördag löste högspänningslinjen förbi Morlanda, Kungsviken och in till Rånäs ut. Efter sektionering och patrullering hade de sista abonnenterna spänningen tillbaka strax efter klockan sex. Även här hade en tall ramlat på linorna men ej orsakat några skador på linjen. Vid kontroll av hela ledningssträckan då det ljusnat bröts matningen mellan Strömsholm och Rånäs under ca två minuter vid 9:40 då en kvist uppe i en stolpe avlägsnades.
Klockan 01:33 natten mot måndag löste högspänningsledningen förbi Morlanda och Kungsviken mot Rånäs ut. Efter sektionering och patrullering hade de sista abonnenterna strömmen åter klockan 03:49. Klockan 12:30 på måndagen bröts strömmen mellan Brattås och Rånäs då ett träd stod och lutade mot ledningen strax innanför Kungsviken. Detta togs ned och samtliga abonnenter hade strömmen åter ca. 13:20.

Måndag 23/11 och torsdag 26/11
Delar av centrala Mollösund kommer att beröras av två planerade strömavbrott under vecka 48. Dels måndag 23/11 mellan klockan 07:30 och 09:30 samt på torsdag den 26/11 mellan 07:30 och 09:30. Arbetet berör området från hamnen och söderut förbi reningsverket. En ny transformator vid kvarnen skall kopplas in och ledningarna skall betraktas som spänningsförande under tiden för avbrotten. Berörda kunder har fått avisering med brev.

Planerat avbrott Lalleröd mfl
På grund av underhållsarbeten i elnätet kommer vi avbryta elleveransen i området Lalleröd, Valön, Nötskär, Annedal, Gärdsbo kl 9,30-14.00
Berörda kunder har fått avisering med brev. Ledningarna skall betraktas som spänningsförande under tiden.

Planerat elavbrott Bro-Hästekälla
Tisdag 10/11 och torsdag 12/11 kommer vi att genomföra planerade arbeten i området Bro-Hästekälla. Berörda kunder har fått avisering med brev. Ledningarna skall betraktas som spänningsförande under tiden.

Planerat elavbrott Ellös
Under vecka 46 kommer vi att genomföra ett antal planerade avbrott i Ellös då vi byter gamla uttjänta kabelskåp. Berörda kunder har fått avisering med brev och områdena som berörs är Krappet, Hälla och Gullberg. Ledningarna skall betraktas som spänningsförande under tiden.

Driftavbrott 2015-11-06 kl 10:13, norra delen av distributionsområdet.

Vid omkoppling felfunktionerade en elapparat som medförde avbrott norr om Hälleviksstrand mot Stocken, Härmanö, Ellös, Morlanda, Torebo, Kungsviken och Rånäs med närområde. Avbrottet är avhjälpt och normaldrift 10:16.

Planerat avbrott Lavön<br>torsdag 22 oktober ca 1 timma

 

Måndag 5 oktober, tisdag 6 oktober
Måndag 5 oktober klockan 13:00-15:00 och tisdag 6 oktober mellan klockan 10:00-13:00 bröts elleveransen för några av våra abonnenter i området kring skolan, Leét och Ängsvägen i Mollösund. Detta för att koppla in några av de nya kablarna som grävts ned de senaste veckorna. Berörda kunder har fått avisering med posten, ledningarna skall betraktas som spänningsförande under avbrottstiden.

Fredag 2 oktober
På grund av ombyggnad i elnätet bröts elleveransen till de abonnenter som bor utmed Ravinvägen i Ellös mellan klockan 07:15 och 09:15.  Samtliga berörda kunder har fått avisering med posten.

Tisdag 8 september
Områdena Both och Bäckevik berördes av ett planerat avbrott mellan klockan 9:30 och 11:30 då några stolpar lagades med en plastmassa. Även här hade hackspettar varit i farten och hackat sönder stolparna.

Måndag 7 september
Områdena Röd, Barkedal, Låssbo och Bö på Lyr berördes av ett planerat avbrott mellan klockan 12:30 och 13:05. Under avbrottet lagades en stolpe med plastmassa då denna hackats sönder av hackspettar.

Söndag 23 augusti
Husängsvägen Stocken, driftavbrott provisoriskt avhjälpt kl 13:05
Arbete avslutat med att koppla in en provisoriskt matarkabel till kabelskåpet för Husängsvägen. Under kommande vecka planeras för att reparera ordinarie matarkabel.

Tisdag 18 augusti
Driftavbrott på Vattenfalls 40 kV ledning kl 16:57
Driftavbrottet berörde Västra Orusts Energitjänst samtliga kunder beroende av fel på Vattenfalls 40 kV’s ledning.
Felbehäftad ledningssträcka mot Malö/Ängön/Flatön är bortkopplad för felsökning och reparation.
Samtliga kunder inom Västra Orusts Energitjänst har återfått spänning kl 17:06.

Tisdag 23 juni
Kl 13-14 var det ett planerat avbrott ör underhåll på Stockens Camping samt närliggande anläggningar.

Tisdag 2 juni
Kl 13.40  Avbrottet berörde delar av Ellös, norrut mot Strömsholm, Torebo, Kungsviken och Rånäs med närområden. Samt Bjönni, Stocken, Slätterna, Lavön och Härmanö/Gullholmen med närområden.
Vid vår felsökning kan vi inte hitta primärfelet som orsakade frånkopplingen. Det ligger mängder med nedblåsta grenar intill ledningarna. Kl 14:14 var samtliga kunder i området inkopplade.

Fredagen 29 maj kl. 09:30 – 11:30
På grund av förstärkningsarbeten i elnätet kommer vi avbryta elleveransen till delar av Hermanö under ovanstående tid.

Onsdag 20 maj
Planerat arbete på Lavön. Inkoppling av de sista kablarna utmed Tuvesviksvägen  mellan klockan 09:30 och 11:30.

Tisdag 12 maj
kl 10,10 Avbrott berörde inledningsvis Gullholmen, Hermanö, Tönsäng Dale och delar av Bua.
kl 10.40 Gullholmen, Hermanö och Tönsäng är fortsatt berörda.
kl 11,05 Lavön är fortfarande berörd.
kl 12,44 Alla abonnenter har nu återfått el.

Primära felorsaken isolatorhaveri vid Slupekilen/Lavön

Torsdag 30 april
På morgonen  strax före klockan sex löste delar av ställverket i Bua ut av okänd anledning. Samtliga abonnenter hade elen tillbaka efter ca. 30 min.  Omkopplingar har skett i nätet för att kunna lokalisera felet då vi inte kunnat hitta det vid besiktning.

Torsdag 16 april
Planerat elavbrott kl 7,30-10,00. På grund av ombyggnadsarbeten kommer vi avbryta elleveransen under ovanstående tid , se karta för berört område Avbrottskarta

Onsdag 15 april
Driftstörning kl 12,51-13,05 pga jordfel i Bua, ev orsakat av sprucket porslin.

Onsdag 15 april
Driftstörning kl 06:44-07,45 orsakades av hopslag mellan faslinorna på högspänningsledningen vid Lavöbro

Fredag 20 mars 
På grund av underhållsarbete i elnätet i Ert område kommer vi bryta elleveransen till Röd klockan 11,30-13,00 enligt avisering till berörda abonnenter.
Uppdatering kl 12,15. Alla abonnenter har nu el.

Torsdag 19 mars
På grund av underhållsarbeten på vårt högspänningsnät på Lyrön kommer vi bryta elleveransen till delar av Lyrön kl 9,30-13,30 enligt avisering till berörda abonnenter.
Uppdatering kl 13,15 Alla abonnenter har nu el.

Tisdag 17 mars
På grund av underhållsarbeten på vårt högspänningsnät på Lyrön kommer vi bryta elleveransen till delar av Lyrön kl 9,30-13,30 enligt avisering till berörda abonnenter.
Uppdatering kl 12,03 – Alla abonnenter har nu el.

Måndag 16 mars
På grund av underhållsarbeten på vårt högspänningsnät på Lyrön kommer vi bryta elleveransen till delar av Lyrön kl 9,30-14,00 enligt avisering till berörda abonnenter.
Uppdatering kl 13,41 – Alla abonnenter har nu el.

Torsdag 12 mars
Planerat elavbrott på delar av  Lyr kl 9:30-11:30 samt 9:30-12:00 enligt avisering till berörda abonnenter.
Elavbrottet mellan klockan 9:30 och 14:00 som skulle berört nätstationerna Barkedal, Låssbo samt Norra och Södra Röd på norra och mellersta Lyr enligt karta är inställt på grund av tekniskt fel.
Uppdatering kl 12:00 – Alla abonnenter har nu el.

Tisdag 10 mars
kl 9:30-11:30 samt kl 9:30-13:30
På grund av underhållsarbeten på vårt högspänningsnät på Lyrön kommer vi avbryta elleveransen under ovanstående tid. De olika tiderna gäller olika delar av området.
Berörda kunder är aviserade med post vecka 10.
Arbetet med området som skulle varit klart kl 13:30 blev försenat ca 1 timma.

Lördag 7 mars
Kl 14:29 Mottagningsstationen Bua’s frånkopplades vilket medförde att Röd, Stocken, Käringön, Härmanö, Gullholmen, Tönnsäng, Ellös, Sörbo, Bäcken, Morlanda upp mot Brattås berördes.
Efter inspektion under måndagen 9 mars har den primära felorsaken ej kunnat fastställas.

Tisdag 3 februari
Klockan 10:-12:30 På grund av underhållsarbeten i elnätet  kommer vi avbryta elleveransen under ovanstående tid i området Valön. Berörda kunder är aviserade under vecka 5.

Tisdag 27 januari
Klockan 9-12,30 På grund av underhållsarbeten i elnätet  kommer vi avbryta elleveransen under ovanstående tid i Slätterna och delar av Stocken . Berörda kunder är aviserade under vecka 4.

Fredag 23 januari
Klockan 00.00-00.04  Elleveransen avbröts för akut driftåtgärd på sträckan Ellös-Rånäs, Morlandalinjen.

Söndag 11 januari
Kl 02:25 Lågspänningsfel i station Stengrind/Skogen/Lerskall, lågspänningsledningarna är avslagna.Felåtgärder startar kl 07:30. Felet åtgärdat kl 11:05

Lördag 10 jan
Trädpåfall i Torebo området orsakad av stormen Egon. Kunder i områdena Morlanda, Strömsholm, Torebo med närliggande områden berördes från kl 23:58 till 00:27. Kunder i områdena Kroken, Kungsviken, Brattås, Svineviken, Rånäs med närliggande områden berördes från kl 23:58 till 01:12.

Under lördags dygnets sista timmar den 10 januari slog den västliga stormen hårt mot vårt distributionsnät utmed västra Orust. Distributionsnätet klarade sig relativt oskadat från dessa påkänningar.
Kunder i områdena Slätthult, Morlanda, Kungsviken upp mot Rånäs med mellanliggande områden berördes av ett träd påfall i Toreboområdet sent under lördagskvällen. Samt av ett isolatorhaveri invid Slätthult tidig söndagsmorgon. Det förekom ett flertal lågspänningsfel fördelat inom hela distributionsområdet pga nedfallna grenar mm.
Senare under söndagens kväll och natten den 12 januari uppstod det flertal kortare avbrott i hela distributionsnätet och samtliga kunder berördes. Anledningen till dessa upprepade avbrott berodde på att överliggande nät hos Vattenfalls och Svenska Kraftnäts ledningar återinkopplade. Detta beroende på det salt som stormen rivit upp och som lagt sig på isolatorer och ledningar som får tillföljd att det blir överslag.
Vid 23-tiden berördes kunder i Bua, Tönnsäng, Stocken, Slätterna, Lavön, Tuvesvik, Gullholmen, Härmanö  med mellanliggande områden av ett driftavbrott under ca 45 minuter. Orsakat av salt på isolatorer.

2014

Torsdag 13 november
Pga underhållsarbeten i elnätet kommer vi att avbryta elleveransen i två områden under dagen. I området Dammen kl 9-11,30. I området Stocken kl 13-15,30

Söndag 19 oktober
Avbrottet som berörde Edshultshall, Hälleviksstrand, Käringön, Slätterna, Stensbo, Stocken, Tönnsäng, Råön med närliggande områden har vid inspektion inte kunnat finna något bestående fel. Orsaken är antagligen ett överslag på högspännings luftledningen pga. av vind, fågel eller träd.

Onsdag 8 oktober driftsstörning Morlanda till Rånäs kl 6:42-8:07
06:42 löste linjen som matar Morlanda, Strömsholm, Kungsviken, Svineviken och Rånäs med omnejd.
Träd på linjen beräknat klart 08:45
Klart kl 8.07

Torsdag 2 oktober kl 2;30 – 10;26
Avbrott i distributionen i områdena från Torebo, Kungsviken, Dammen, Brattås, Svineviken och Rånäs.
Felsträckan är lokaliserad till mellan Torebo och Kungsviken.
Pga mörkret kan vi ej utföra patrullering av sträckan. Patrullering beräknas påbörjas kl. 06:30.
kl 9:30 Felet är nu lokaliserat och är beräknat att vara klart kl 11;00.
kl 10;26 Felet är åtgärdat och alla abonnenter har el.

Torsdag 25 september kl 03;55 – 06;11
Automatisk frånkoppling pga åska.
Berört område; Morlanda och norrut i vårt elområde

Onsdag 24 september kl 11;00 – 14;30
Planerat avbrott i Kungsviken för underhållsarbeten.
300 kunder berörda. Aviserades vecka 38

Tisdag 23 september kl 10;00 – 15;00
Planerat avbrott i Lalleröd. Inkoppling av de sista anläggningsdelarna efter ombyggnad av elnätet i området.
196kunder berörda. Aviserades vecka 38

Fredag 18 juli kl. 08:30 – 08:40
Akut avbrott för underhåll av transformatorer i Morlanda Röd.
69 kunder berörda .

Torsdag 17 juli kl. 05:16 – 08:25
Högspänningssäkringar på transformator 13200 Hermanö löst pga vass som växt upp och lagt sig på transformator.
20 kunder drabbade .

Tisdag 8 juli kl. 06:22 – 06:24
Vattenfall hade ett avbrott på regionnätet orsakat av åska
Detta drabbade hela vårt område.

Lördag 28 juni kl. 12:05 – 13:15
Mellan Torebo och Rånäs
Driftstörning orsakad av åska som slagit sönder högspänningsisolator.

Måndag 26 maj kl. 09:00 – 11:05
Lalleröd, Valön, Nötskär med omnejd
Planerat avbrott, förstärkning av elnätet.

Torsdag 8 maj kl 09:00 – 10:10 Slätterna
Planerat transformatorbyte

Fredag 25 april kl 09:00 – 09:30 Stocken
Planerat underhållsarbete på transformator

Torsdagen 27 mars kl 10:00 – 15:00
Orsak till avbrottet är att vi måste bygga om våra ledningar på grund av vägarbetet till Tuvesvik.
Berörda områden är Tönsäng, Lavö, Tuvesvik, Gullholmen och Härmanö
På grund av tekniska problem drog avbrottet ut på tiden och var klart strax före 15-tiden

Planerat avbrott Hermanö Måndag 10 februari kl 11:00 – 15:25
Berörda områden Gullholmsbaden, Höpallen, Grindebacken och Myren

Driftstörning 7 januari 14:36 – 15:39 på linje L36
Drabbade områden är Morlanda, Kårehogen, Strömsholm, Torebo, Kungsviken, Brattås, Svineviken med omnejd. Efter omkopplingar i nätet har alla kunder spänning igen.

2013

Driftstörning 27 december 15:38 – 16:33 på linje L13
Drabbade områden är Stocken, Tönsäng, Bua, Dale, Lavön, Gullholmen och Härmanö med omnejd. Orsak linbrott.

Driftstörning 27 december 13:08 – 13:21på linje L23
Störningen drabbade Mollösund, Barrevik, Nösund, Edshultshall med omnejd. Orsak var ett transformatorfel.

Driftavbrott 25 december kl 03:14 – 04:41
Störningen drabbade Hälleviksstrandsområdet efter omkopplingar hade alla spänning åter 04:41

Driftavbrott 23 december kl 00:34 – 00:35
Vattenfall hade en störning på sitt överliggande nät som orsakades av åska, detta påverkade hela vårt distributionsområde

5 och 6 december

29 november kl 06:39
Högspänningslinjen L 13 löste igen, kunder drabbade i området Bua, Dale, Stocken, Tönsäng, Lavön samt Gullholmen och Hermanö. Linjen sektionerades och felsöktes, del av linjen bortsektionerad, alla kunder hade spänning igen 08:43. Felet var en nedfallen lina, reparation klar.

28 november kl 16:19
Högspänningslinjen L 13 löste kunder drabbade i området Bua, Dale, Stocken, Tönsäng, Lavön samt Gullholmen och Hermanö.Linjen sektionerades och felsöktes inga fel kunde hittas, alla kunder hade spänningen åter 20:38

26 november kl 09:04 – 11:26 Hermanö
Aviserat planerat arbete i samband med att vi förstärker elnätet på Härmanö, användes helikopter för materialtransporter.

23 oktober 11:30 – 14:06 Lyr utom Brevik
Aviserat planerat avbrott för underhållsarbeten på högspänningsnätet.

22 oktober 11:00 – 13:54 Kungsviken, Svineviken, Rånäs, Brattås med omnejd
Aviserat planerat avbrott för underhållsarbeten på högspänningsnätet, inkoppling av ny transformator Vrångevatten.

24 september 12:00 – 13:59 Lyr, Bot, Äng, Bäckevik, Bö
Aviserat planerat avbrott för underhållsarbeten på högspänningsnätet.

7 augusti kl. 08:26 – 08:36

Frånkopplades inmatningen till ställverket i Bua.

Detta berörde områdena Ellös, Gullberg, Slätthult, Röd, Tönsäng, Hälleviksstrand, Härmanö, Käringön, Morlanda, Kungsviken, Brattås, Rånäs med omnejd.

Avbrottet berodde på felfunktion i utrustning vid kopplingsarbete.

Åtgärder för att förhindra upprepning är vidtagna.

Spänning åter 08:36

 

13 Februari

På grund av fel i reläskydd löste 44/11 kV-transformatorn ut i Buas mottagningsstation vid 05:45 samt igen vid 13:40 båda avbrotten varade drygt en halvtimma.

 

2012

 

7 juli

Hermanö saknar 1 fas på grund av utlöst högspänningssäkring mellan 07:20 – 09:02

Nerfallen jordlina på Hermanö orsakade ett avbrott mellan12:14 – 13:48 i Bua, Hästekälla, Dale, Bjönni, Tösäng, Lavön Hermanö och Gullholmen

 

17 Juni

Vattenfall meddelar att Kl. 01:46 frånkopplas inmatningen automatiskt till vårt område pga åskoväder. Inmatningen tillkopplas av Vattenfall kl. 01:47

 

11 juni

Slätthults industriområde spänningslöst mellan 14:56 och 15:15 . Okänt vad som orsakade störningen.

 

26 maj

Vid 8 – tiden på morgonen löste matningen till Slätthults kopplingsstation detta orsakade att Slätthult, Morlanda , Kungsviken, Fröjdendal, Brattås, Rånäs med omnejd blev spänningslösa, alla kunder hade åter spänning senast klockan 09:00. Orsaken till avbrottet är okänd, trolig orsak till avbrottet är de stormbyar med ostlig vind som uppträdde vid tidpunkten eller någon större fågel som flugit in i ledningen. Ledningen har besiktats efter avbrottet inget fel har upptäckts.

 

22 maj

Planerat avbrott för underhålls och ombyggnadsarbeten i Lallerödsområdet och Valön mellan 10:00 och 12:00

 

16 maj

Åskan orsakade ett avbrott på Slätthults kopplingsstation detta orsakade att Slätthult, Morlanda , Kungsviken, Fröjdendal, Brattås, Rånäs med omnejd blev spänningslösa mellan 13:30 till 14:35

 

8 maj

Vattenfall hade en störning i sitt 130 kV-nät som berörde hela Orust och Tjörn vid 07:04, störningen varade några sekunder. Orsaken till störningen är okänd

 

3 maj 10:00 – 13:50

Planerat avbrott på Valösund och Valön, rasering avbränd stolpe samt byte av isolatorer Valön i förbyggande syfte.

 

Annandag påsk 9 april

Strax efter klockan 12 var reparationsarbetet klart. Upplever ni fortsatta problem med till exempel blinkningar i ljuset ring vårt felnummer 0304-54880

Vid felsökningen påträffades ytterligare spruckna isolatorer och en skadad säkringsapparat vid Vasseröd, klockan 10:10. Reparationsarbetet påbörjat och beräknas vara klart vid 14 – tiden.

De nu hittade felen är troligen följdfel som uppkommit i samband med tidigare störningar under påskhelgen.

Berörda områden är Lunden, Gravedal, Lalleröd, Nötskär, Valösund och Valön med omnejd.

Vid 7 – tiden i samband med regnet började L22 att återinkoppla, vi har fått ytterligare fel på denna linje, felsökningsarbete pågår.

 

Påskafton 7 april

Vid 18 – tiden var arbetet klart och alla kunder har åter spänning.

Avbränd stolpe och sprucken isolator hittad. Stolpen och isolator kommer att bytas vid 16:30 – tiden beräknad avbrottstid för stolpbytet är minst 3 timmar då stolpen står otillgängligt placerad och arbetet kan bara göras med handkraft. Berörda områden är Lalleröd, Nötskär, Valösund och Valön med omnejd

Spänningen åter i Lallerödsområdet vid 11:15 – tiden. Driftbesiktning av ledningen fortsätter.

 

7 april 10:00

Ännu en sprucken isolator hittad, avbrott kommer att ske vid 10:15 och vara en dryg timma.

Högspännings ledningen matande från Edshultshall mot Nösund och Lyr har under dygnet den 6 april återinkopplat flertal gånger.

För att lokalisera felorsaken har driftläggningen förändrats och besiktning av högspänningsledningen i området Nösund och Lalleröd med närliggande områden. Vid denna besiktning upptäcktes en trasig högspänningsisolator som ersattes med en ny.

Strax före midnatt återinkopplar ledningen igen. Omläggning av driften och besiktning av de linjedelar som är lättåtkomliga i nattmörker utfördes. Inget fel upptäcktes och besiktningen återupptas morgonen den 7 april för besiktning av de svåråtkomliga ledningssträckorna.

 

Långfredag 6 april

Linje L22 har återinkopplat ett flertal gånger under dygnet. Efter omläggning av driften och upptäcks en trasig isolator som byts. Avbrott mellan 18:10 och 19:15

 

Fredag 30 mars 16:50 – 18:23

Avbrottet orsakades av skogsarbetare som fällde träd över 11-kV ledningen vid Dale. Berörda områden var Hästekälla, Bro, Backa, Dale, Tönsäng, Lavö, Gullholmen och Hermanö

 

Onsdag 8 februari klockan 16:46 – 18:18

Byte av sprucken isolator på högspänningsledning L22, berörda områden Lalleröd, Valön, Nötskär, Valösund, Gravedal, Brattebräcka, Lunden och Vasseröd.

 

Torsdag 2 februari klockan 20:40 – 23:32

Transformator som havererat i Strömsholm

 

Tisdag 3 januari klockan 08:43 – 08:51

Byte av högspänningssäkring på Lavö

 

2011

 

Fredag 9 december klockan 11:51 – 14:56

Berörda områden var Sörbo, Slätthult, Fröjdendal, Bäcken. Orsak är trädpåfall p.g.a den starka vinden.

 

Torsdag 8 december mellan 16:07 – 16:13

Berörda områden Slätthult, Kårehogen, Fröjdendal, Morlanda, Strömsholm, Rånäs och delar av Ellös, avbrottet orsakades av nedfallet träd.

 

Planerat arbete på Käringön transformatorområde 12120 Kyrkan och 12130 Väster torsdag 30 nov 11:00 – 13:25

Orsak till avbrottet är förstärkning av elnätet

 

Driftstörning hela området söndag 27 november 19:40 – 20:15

Orsakad av att Vattenfalls matning till oss löste ut p.g.a stormen.

 

Driftstörning i Lalleröd och Lyr området söndag 27 nov 16:00 – 16:53

Högspänningslina lossat från isolator

 

Planerat arbete på Käringön transformatorområde 12120 Kyrkan och 12130 Väster torsdag 24 nov 11:00 – 13:00

Inkoppling av ny transformator

 

Planerat trafobyte Tisdag 22 november 12:00 – 13:35

Transformatorbyte Lalleröd – Annedal trafo 22130

 

Driftstörning 13 september 2011

Den hårda vinden gjorde att vi hade 3 avbrott som berörde ett tiotal kunder i Kungsviken-området

 

Driftstörning 11 september 2011

Vid 7:30 löste hela Slätthults ställverk ut på grund av åskoväder. detta drabbade Morlanda, Slätthult, Kårehogen, Fröjdendal, Strömsholm Kungsviken, Rånäs med omnejd. Alla kunder hade spänning igen vid 9-tiden

 

Driftstörning 2 juli 2011

Felet började vid 17:30-tiden och var avhjälpt för nästan alla berörda vid 19:15 förutom i Övre Nösund där fick kunderna spänningen åter vid 22-tiden.

Orsaken till avbrottet var överslag i ett högspänningsställverk.

Även Mollösund Tången och Edshultshall var berörda en kortare tid.

 

Driftstörningar Västra Orusts Energitjänst lördagen 26 februari 2011

Linbrott på Käringön pga. hård blåst och islast orsakade ett stort strömavbrott som drabbade Röd, Slätterna, Hälleviksstrand och Käringön på lördagsmorgonen

Felet avhjälpt kl.14.10

 

Islasten gjorde också att en hsp. isolator sprack i Lalleröd och samtidigt orsakade ett strömavbrott som drabbade Lyr, Lalleröd,  Vasseröd, och Nösund med omnejd. Detta fel påverkade även Mollösund, Tången och Edshultshall.

Felet avhjälpt kl.13.57

 

Dessutom löste en hsp.säkring ut en station i Strömsholm

Detta fel blev avhjälpt kl.13.05

 

Felavhjälpningen försenades pga det underkylda regn som gjorde vägarna väldigt hala och svårframkomliga.

 

 

2010

 

2010-11-02 Avbrott hela området.

Elavbrottet den 2 november för samtliga kunder i vårt nätområde berodde på ett överslag i en transformatorkiosk utanför Hälleviksstrand, avbrottet varade mellan 14:55 och 15:25

 

2010-08-13 Avbrott hela området

Den 13/8 runt kl 05:00 fick vi en storstörning som drabbade hela vårt område i omgångar. Anledningen till avbrottet var ett åsknedslag i en transformatorstation. Alla kunder utom den drabbade station på Slätterna hade åter spänning senast kl 08:40. Vid 10:30 tiden hade även den denna stationen åter spänning.

 

2010-06-26 Avbrott hela området

Den 26/6 runt kl 20:30 fick vi en storstörning som drabbade hela vårt område i omgångar. Detta berodde på ett fel på sjökabeln till Käringön. Alla kunder hade åter spänning senast kl 00:40.

 

2010-06-22 Avbrott Slätthult

Tisdagen den 22/6 kommer vi mellan kl 04:00-06:30 ha ett planerat strömavbrott mellan Slätthult och Rånäs. Detta för att åtgärda och reparera en trasig högspänningskabel.

 

2010-06-13 Avbrott Slätthult

Mellan 09:30-17:40 hade vi ca 400 strömlösa kunder mellan Morlanda till Rånäs. Vid några provtillkopplingar blev även områdena Sörbo-Fröjdendal, Slätthult-Trollevik, Huseby-Glimsås, Klockarberget tillfälligt spänningslösa.

 

2010-06-04

Lunden, Vasseröd, Lalleröd, Nötskär, Valön. Detta pga en brand och räddningstjänsten har då bett oss göra ledningen strömlös.

Kl 14:15 på fredagseftermiddagen bedömde räddningstjänsten att dom hade elden under kontroll och vi kunde återigen koppla på spänningen.