Västra Orust Energitjänst

Anvisad elleverantör

Vi som elnätsföretag svarar för anslutningen till elnätet, distributionen av el och underhållet av elnätet.  

Elen du använder köper du från ett elhandelsföretag. Elnätsföretaget är enligt ellagen skyldiga att anvisa dig ett elhandelsföretag tills du har gjort ett aktivt val. Den här bestämmelsen finns för att kunden alltid skall ha tillgång till el.

 

Vårt anvisade elhandelsföretag är BestEl.

Här kan du läsa mer om anvisningsavtal hos BestEl