Västra Orust Energitjänst

På gång i nätet

VOE solelproduktion

19 juni, 2018

År Glimsåsvägen Bjönni Slätthult Total produktion CO2 avlastning
kWh kWh kWh kWh kg
2012 21 664 21 664 2708
2013 25 554 25 554 3194
2014 23 619 23 619 2952
2015 24 727 24 727 3091
2016 22 697 165 22 862 2858
2017 23 586 59 559 855 84 000 10500
2018 tom juni 14 105 30 004 44 177 88 286 11036

Svineviken

8 februari, 2018

Lågspänningsnätet ute på udden i Svineviken är i dåligt skick och ersätts med jordkabel under 2018.

Slätterna

8 februari, 2018

Högspänningskabeln från Slätterna ned till hamnen där sjökabeln till Käringön går ut skall bytas då den är i dåligt skick. samtidigt skall en ny transformatorkiosk sättas och några kilometer lågspänningsluftledning ersättas med jordkabel. Planerad start efter sommaren 2018 och det beräknas vara klart under året.

Besiktning

10 januari, 2016

Nätet i distributionsområdet är till stor del besiktigat och underhållsåtgärder kommer att utföras under 2018. Planerade avbrott aviseras berörda kunder.