Västra Orust Energitjänst

På gång i nätet

Slätterna

1 november, 2018

Högspänningskabeln från Slätterna ned till hamnen där sjökabeln till Käringön går ut skall bytas då den är i dåligt skick. samtidigt skall en ny transformatorkiosk sättas och några kilometer lågspänningsluftledning ersättas med jordkabel. Planerad start efter sommaren 2018 och det beräknas vara klart under året.

Ombyggnad av nätstationer

1 november, 2018

I nätet finns det ca 160 transformatorkiosker, flera av dessa är äldre och vi förnyar dem successivt. Under 2019 kommer 4-5 stycken att renoveras.

Slätthult – Fröjdendal

1 november, 2018

Högspänningslinjen mellan Slätthult och Fröjdendal kommer att ersättas med jordkabel och några nya nätstationer under 2019.

Lavö Västergård

1 november, 2018

Under våren 2019 kommer vi ersätta en del gammal kopparlina på dåliga stolpar med jordkabel vid Lavö Västergård. Beräknas klart i april 2019.

Lyresund ny transformator

1 november, 2018

Vi kommer i början av 2019 gräva ned och sätta en ny transformator vid färjeläget i Lyresund pga. lastökningar.

VOE solelproduktion

19 juni, 2018

År Glimsåsvägen Bjönni Slätthult Total produktion CO2 avlastning
kWh kWh kWh kWh kg
2012 21 664 21 664 2708
2013 25 554 25 554 3194
2014 23 619 23 619 2952
2015 24 727 24 727 3091
2016 22 697 165 22 862 2858
2017 23 586 59 559 855 84 000 10500
2018 tom juni 14 105 30 004 44 177 88 286 11036

Besiktning

10 januari, 2016

Nätet i distributionsområdet är till stor del besiktigat och underhållsåtgärder kommer att utföras under 2018. Planerade avbrott aviseras berörda kunder.