Västra Orust Energitjänst

Slätterna

8 februari, 2018

Högspänningskabeln från Slätterna ned till hamnen där sjökabeln till Käringön går ut skall bytas då den är i dåligt skick. samtidigt skall en ny transformatorkiosk sättas och några kilometer lågspänningsluftledning ersättas med jordkabel. Planerad start efter sommaren 2018 och det beräknas vara klart under året.