Västra Orust Energitjänst

Föreningsstämma 10 maj

15 april, 2016

Kallelse till föreningsstämma Västra Orusts Energitjänst, ek. för.

Medlemmarna kallas härmed till ordinarie föreningsstämma i föreningens lokaler tisdag den 10 maj kl 19:00.

Ärenden är de som enligt föreningens stadgar skall förekomma på ordinarie föreningsstämma.

Ni kan anmäla er till stämman, beställa årsredovisningen 2015 eller dagordning via tel 0304-548 80 eller info@voe.se