SMS-avisering

Anmäl om sms-avisering till vår kundtjänst så får du snabbt information om driftstörningar som drabbar er anläggning. Vi skickar ut sms vid både planerade och oplanerade avbrott.
Kundtjänst:
Telefon: 0304-548 80
E-post:  info@voe.se