Västra Orust Energitjänst

Driftsinformation

Stormen 10 augusti 2018 kl 14:19

10 augusti, 2018

Med anledning av de hårda vindarna som råder in mot västra Orust har det varit driftstörningar i området Slätthult, Fröjdendal, Sörbo, Morlanda, Strömsholm, Torebo, Kungsviken, Svineviken, Rånäs med omnejd.

Pågående avbrott kl 14:15 i Fröjdendal där reparation pågår, beräknas klart kl 14:45.

FÖR NÄRVARANDE INGA ÖVRIGT KÄNDA AVBROTT !!

Just nu inga kända avbrott i eldistributionen.

 

För anmälan av driftstörning når du oss på 0304-548 80.
Här kan du hitta Energimyndighetens information om vad man bör göra vid elavbrott.

Du kan ha rätt till avbrottsersättning och skadestånd Energimarknadsinspektionens föreskrifter EIFS 2013:4.

 

Planerade/Aviserade avbrott