Driftinformation

För anmälan av driftstörning når du oss på 0304-548 80.

Energimyndighetens information om vad man bör göra vid elavbrott hittar du här: Elavbrott – vad gör jag nu.

Du kan ha rätt till avbrottsersättning och skadestånd som du kan läsa mer om här:
Energimarknadsinspektionens föreskrifter EIFS 2013:4.

 

Planerade/Aviserade avbrott