Västra Orust Energitjänst

Driftinformation

1/3 Ellös- Morlanda-Rånäs

1 mars, 2020

Vi har under det senaste dygnet haft ett antal störningar mellan Ellös och Rånäs. Vi har hittat en sprucken isolator som vi tror orsakat detta och vi bryter spänningen i Sörbo gård, Lunden och Kårehogen för att åtgärda denna. Avbrottet tar någon timme och vi beräknar att alla skall ha spänningen åter ca. kl 14:30

29/2 Torebo-Rånäs!

29 februari, 2020

Vi har just nu fel på vår högspänningslinje mellan Torebo och Rånäs. Felsökning pågår och vi återkommer med en prognos så snart som möjligt.

Uppdatering 19.53: Alla kunder in till Brattås har nu spänningen åter, felsökning mellan Brattås och Rånäs pågår.

Klockan 20.52 kopplade vi in sista sträckan och hittade då en trasig högspänningssäkring i Svanhagen som byttes. Alla abonnenter skall nu ha spänningen åter.

Gullberg 21 november

18 november, 2019

Transformatorkiosken på Gullberg är till åren kommen och i stort behov av renovering. På torsdag den 21 november bygger vi därför om hela inredningen i den under samma avbrott och tiden för avbrottet blir mellan klockan 9:00 och 15:00. Vi är medvetna om att det blir ett långt avbrott men vi ber er att ha förståelse för detta och jobbar så fort vi kan.

Lalleröd – Nötskär -Lunden 5 november

5 november, 2019

Då vi hittat en trasig isolator i en stolpe vid Lalleröd bryter vi elleveransen mellan klockan 13:00 och 15:00 idag tisdag.
De områden som berörs är: Lalleröd, Gårvik, Kvarnhagen, Valön, Gärdsbo, Nötskär, Lunden med omnejd.
Ledningsnätet skall betraktas som spänningsförande under avbrottstiden.

Planerade avbrott

24 oktober, 2019

Under vecka 43 till 45 genomför vi ett antal planerade avbrott ute på Härmanö då vi byter och renoverar gamla kabelskåp.

Måndagen den 28 oktober bryter vi elleveransen i området kring Gärdsbo, Nötskär samt Lunden vid Nösund som en del i den ombyggnad vi nu genomför i området.

Alla berörda skall ha fått brev hemskickade med information om tider.

Under dessa avbrott skall elnätet betraktas som spänningsförande.

Planerade avbrott vecka 37.

3 september, 2019

I samband med underhåll i elnätet bryter vi spänningen vid följande tillfällen:

Tisdag 10 september mellan klockan 10:00 och 12:00, berörda områden: Bua, Hästekälla, Dale, Bjönni samt Tönsäng och Lavön med omnejd.

Onsdag 11 september mellan klockan 8:30 och 10:00 i Edshultshall

Onsdag 11 september mellan klockan 13:00 och 15:00 i Barrevik.

Ledningsnätet skall betraktas som spänningsförande under avbrottstiden.

Lyr 22/8

22 augusti, 2019

Arbetet med reparationen av den åskskadade stolpen på Lyr tog längre tid än vi först trott. Både linor och isolatorer var skadade så klockan 02:04 hade abonnenterna kring Röd, Barkedal, Bö och Låssbo spänningen åter.

Gullberg 28/7

28 juli, 2019

Vi har just nu fel på elleveransen i området runt Gullberg, felsökning pågår och avbrottet beräknas pågå till ca. klockan 18:30.

Söndag 28/7

28 juli, 2019

Vattenfalls inmatning till vårt område löste ut 13:42 på grund av åska. Alla abonnenter fick spänningen åter ca 13:46.

Ellös 24/7

24 juli, 2019

Driftstörning på Husebyberget och Glimsås. En bränd frånskiljare i en transformatorkiosk fick högspänningslinjen att lösa ut 07:35. Efter tjugo minuter hade vi lokaliserat felet och kan påbörja reparationen. 80 kunder berörs och prognosen är att arbetet är klart klockan 11.

Driftstörning Käringön 18 juli

18 juli, 2019

Vi har driftstörning på Skepparns holme, Käringön. Montörer är på väg för felavhjälpning!

Felet är nu åtgärdat och alla skall ha strömmen tillbaka.

Måndag 15/7 hela området.

15 juli, 2019

Vattenfalls inmatning till hela vårt område löste ut klockan 04:39. Avbrottet varade ett par minuter tills omkoppling skett.

Planerat avbrott 4-5 juni.

21 maj, 2019

Natten mellan den 4 och 5 juni klockan 23:00 till 02:00 genomför vi ett planerat elavbrott för att koppla in en ny transformatorkiosk vid Lyrfärjan. Områdena som berörs är Lyresund, Vasseröd, Lalleröd, Nötskär samt Valön med omnejd. Ledningsnätet skall betraktas som spänningsförande under avbrottstiden.

Planerade avbrott Sörbo-Bäcken

30 april, 2019

Då vi bygger om från luftledning till jordkabel kommer våra abonnenter i början av Sörbo fritidsområde samt Bäcken att beröras av avbrott under följande tider i samband med omkopplingar.

Torsdag 2 maj berörs bägge områdena av avbrott mellan 9:30 samt 12:30

Måndag 6 maj berörs endast kunder runt Bäcken av avbrott mellan 9:30-12:30

Tisdag 7 maj berörs endast kunder i början av Sörbo fritidsområde av avbrott mellan 9:30-13:00

Fredag 10 maj berörs bägge områdena av avbrott mellan 9:30-12:30.

Ledningsnätet skall betraktas som spänningsförande under avbrottstiden.

Planerat avbrott 25/4

25 april, 2019

Områdena Sörbo Gård, Lunden samt Kårehogen berörs torsdag den 25/4 av ett planerat avbrott mellan klockan 10:00 och 14:00. Detta då en rötskadad stolpe skall bytas ut och elnätet skall betraktas som spänningsförande under avbrottstiden.

Stocken 28 mars

27 mars, 2019

Torsdagen 28 mars bryter vi elleveransen för att koppla in en ny transformatorkiosk på Stockens camping samt åtgärda en krånglande kopplingsapparat. Områdena som berörs är Stockens Camping, Enevägen Aspelunden, Sälviksvägen med omnejd och avbrottstiden är planerad mellan klockan 9:00 och 13:00. Elnätet skall betraktas som spänningsförande under avbrottstiden.

Just nu inga kända avbrott i eldistributionen.

 

För anmälan av driftstörning når du oss på 0304-548 80.
Här kan du hitta Energimyndighetens information om vad man bör göra vid elavbrott.

Du kan ha rätt till avbrottsersättning och skadestånd Energimarknadsinspektionens föreskrifter EIFS 2013:4.

 

Planerade/Aviserade avbrott