Västra Orust Energitjänst

Driftsinformation

Härmanö brandstation 24/9

19 september, 2018

På grund av ett akut underhållsarbete behöver vi bryta elleveransen i området kring affären, ut mot lekplatsen,  Krabben och på Gullholmen nu på måndag den 24/9 mellan klockan 09:00 och 13:30. Vi ber om ursäkt då det kommer med kort varsel och på självaste hummerpremiären, vår ambition är att arbetet skall gå så fort som möjligt. Ledningarna skall betraktas som spänningsförande under avbrottstiden.

Just nu inga kända avbrott i eldistributionen.

 

För anmälan av driftstörning når du oss på 0304-548 80.
Här kan du hitta Energimyndighetens information om vad man bör göra vid elavbrott.

Du kan ha rätt till avbrottsersättning och skadestånd Energimarknadsinspektionens föreskrifter EIFS 2013:4.

 

Planerade/Aviserade avbrott