Västra Orust Energitjänst

Driftinformation

Kungsviken Rånäs 28/2

28 februari, 2019

Då vi upptäckt en akut skada på elnätet bryter vi klockan 13:30 elleveransen från Kungsviken in till Rånäs. Arbetet beräknas ta ca. 1,5 timme.

Driftstörning 8/1 (Uppdatering)

8 januari, 2019

Vårt område har spänningen åter. Avbrottet berodde på Vattenfall vars matning till Orust och Tjörn av okänd orsak löste ut klockan 11:56. Alla i vårt område hade matningen åter 12:31.

Elavbrott juldagen

25 december, 2018

Vattenfalls matning till hela vårt område löste ut klockan 13:01 och förblev spänningslös i drygt en halvtimme. Avbrottet som berörde hela Orust, Tjörn samt delar av Stenungsund är nu åtgärdat och alla våra abonnenter skall ha spänningen åter.

Planerat avbrott Morlanda 11/12

7 december, 2018

Tisdagen den 11/12 bryter vi elleveransen i området kring Lunden och Kårehogen då vi skall koppla in en ny transformatorkiosk i Sörbo. Avbrottstiden är ställd till 06:45-10:30 och ledningarna skall betraktas som spänningsförande under tiden.

Just nu inga kända avbrott i eldistributionen.

 

För anmälan av driftstörning når du oss på 0304-548 80.
Här kan du hitta Energimyndighetens information om vad man bör göra vid elavbrott.

Du kan ha rätt till avbrottsersättning och skadestånd Energimarknadsinspektionens föreskrifter EIFS 2013:4.

 

Planerade/Aviserade avbrott