Stadgar

Här kan du läsa Västra Orusts Energitjänsts stadgar.
Stadgar 2022-05-11

Beslutades vid årsstämman 2022.