Stadgar

Här kan du läsa Västra Orusts Energitjänsts stadgar.
Stadgar 2018-05-15

Beslutades vid årsstämman 2018.