Spara i solceller

Västra Orusts Energitjänst ekonomisk förening äger solcellsparken i Sörbo. Du erbjuds att spara i solceller och få ränta på dina pengar. Vi kommer använda dina pengar till att bygga ut parken. Om du gillar ren solel och vill vara med och möjliggöra detta på Orust, samtidigt som du får en högre ränta än vad banken erbjuder, då är det något för dig.

* Varje insats kostar 2 500 kr och du kan välja att teckna upp till 80 insatser.
* Både privatpersoner och företag är välkomna.
* Räntan är fast för ett kalenderår i taget och fastställs 1/1 varje år. Vi utgår från Orusts Sparbanks ränta på sitt fasträntekonto 12 månader (4%, 2024-01-01) och lägger på 1 procentenhet. Aktuell ränta för det här erbjudandet för 2024 är 5% per år.
* Du kan närsomhelst ta ut dina pengar. Du behöver bara meddela oss 6 månader i förväg. Insatserna går inte att överlåta.
* När året är slut får du ränta och kontrolluppgift från oss som på vilket sparande som helst.
* Låntagare är Västra Orusts Energitjänst och lånet omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Föreningen har dock funnits i över 100 år och är i förhållande till sina tillgångar mycket lågt belånad.
* Du får möjlighet att använda din investering i ditt miljöarbete genom det solelsdiplom som investeringen berättigar till.
* Det finns ingen risk i ditt sparande när det gäller produktionsvolym eller elpriser. De riskerna tar föreningen. Du är alltid garanterad din avkastning.
* Då investeringen inte är bunden till någon fastighet eller till din elförbrukning påverkas den inte om du skulle flytta.

Välkommen att kontakta kundtjänst vid intresse!
Tel.nr: 0304-548 80
E-post: info@voe.se

Dokument med anmälan spara i solceller