Föreningens syfte

Föreningen erbjuder bästa tänkbara service till medlemmar och kunder genom hög leveranssäkerhet, prisvärdhet och kvalitet med personlig service.

Vår lokalkännedom är en styrka vilket gör att vi hittar snabbt vid eventuella fel. Antalet fel har genom åren blivit allt färre.

Distributionen sker i en mycket krävande miljö med skärgård och västerhavet inpå knuten. Systematiskt har luftledningsnätet ersatts med jordkabel där det är möjligt. Jordkabeln är mycket tåligare när det gäller väder och vind men en mycket dyr investering i jmf med luftledning.

Då vi besiktigar nätet regelbundet kan vi upptäcka brister och eventuella fel som åtgärdas och därmed gör elnätet säkrare.

Föreningen har sin bas i Ellös med kontor och förråd, där fjärrövervakas distributionsnätet och där sköter vi servicen på elnätets komplicerade delar.