Reklamationer

Så här kontaktar du oss om du inte är nöjd

Har vi gjort något fel eller är du inte nöjd med hur vi har löst ditt ärende?
Hör av dig till oss!

Om du inte är nöjd med hur vi agerat ska du i första hand vända dig till vår kundservice. Kommer ni inte fram till någon lösning kan du vända dig till vår kundombudsman med ditt klagomål.
Kundtjänst:
Telefon: 0304-548 80
e-mail:  info@voe.se

Om du inte är nöjd med det svar som kundservice har lämnat kan du skicka in en reklamation till vår kundombudsman.

Reklamation och skadestånd
Har vi orsakat dig skada, till exempel i samband med ett strömavbrott kan du göra en skadeståndsanmälan via mail eller brev.

Kontakta Kundombudsmannen
Vår kundombudsman erbjuder en förutsättningslös prövning av ditt ärende, efter det att den ordinarie reklamationshanteringen är avslutad. Ditt ärende måste först hanteras hos vår kundservice. Är du inte nöjd med svaret därifrån är du välkommen att kontakta vår Kundombudsman via mejl inom sex månader.

Kundombudsman Michael Torberntsson:
Telefon: 0304-54880
e-mail: kundombudsmannen@voe.se

Hit kan du vända dig för opartisk rådgivning
Kommunal konsumentvägledare finns gemensamt för Orust, Tjörn och Stenungsund och rådgivningen är gratis. De kan ge dig råd vid klagomål eller om du har hamnat i tvist med ett företag.
Telefon: 0303-73 00 00
www.stenungsund.se/konsumentkontor

Konsumenternas Energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden. De kan ge dig vägledning om hur du går vidare om du har en tvist med ditt elnäts- eller elhandelsföretag och vill få ditt ärende prövat.
Konsumenternas Energimarknadsbyrå