Styrelsen

Berth Johnsson, Ordförande
Göran Mattsson, Vice Ordförande
Anders Andersson, Ordinarie Ledamot
Anna Rendahl, Ordinarie Ledamot
Christer Oscarsson, Ordinarie Ledamot
Christine Leandersson, Suppleant
Mattias Hartelius, Suppleant
Gun-Britt Hermansson, Valberedning
Thomas Dahl, Valberedning
Kristina Larsson, Valberedning