Styrelsen

Berth Johnsson, Ordförande
Roger Andersson, Vice Ordförande
Anna Rendahl, Ordinarie Ledamot
Mats Nilsson, Ordinarie Ledamot
Christine Leandersson, Ordinarie ledamot
Mattias Hartelius, Ordinarie ledamot
Susanne Ekblad, Suppleant
Kristina Larsson, Valberedning
Göran Mattsson, Valberedning
Gun-Britt Hermansson, Valberedning