Styrelsen

Berth Johnsson, Ordförande
Roger Andersson, Vice Ordförande
Anna Rendahl, Ordinarie Ledamot
Christine Leandersson, Ordinarie ledamot
Susanne Ekblad, Ordinarie ledamot
Per-Olof Magnusson, Suppleant
Charlotte Berndtsdotter, Suppleant
Kristina Larsson, Valberedning
Göran Mattsson, Valberedning
Gun-Britt Hermansson, Valberedning