Västra Orust Energitjänst

Information om eldistributionsnätet

Distributionsnätet består av hundratals elapparater och kilometervis med ledningar. Detta krävs för att försörja ca 5 500 anläggningar med elenergi. Det åtgår ca 68 000 000 kWh elenergi för försörjningen med ett maxuttag av 19 000 kW.

I elnätet finns 2 st mottagningsstationer 40/10kV

  • 160 st nätstationer.
  • 1 659 st kabelskåp.
  • ledningsnätets totala längd är 564 km, varav 18 km sjökabel.
  • elnät i form av nedgrävd kabel 494 km.
  • isolerad luftledning 29 km.
  • oisolerad luftledning 41 km.
  • minskningen av oisolerad ledning var år 2016 5 km.