Information om eldistributionsnätet

Distributionsnätet består av hundratals elapparater och kilometervis med ledningar. Detta krävs för att försörja ca 5 600 anläggningar med elenergi. Det åtgår ca 65 000 000 kWh elenergi för försörjningen med ett maxuttag av 19 000 kW.

I elnätet finns 2 st mottagningsstationer 40/10kV

 • 160 st nätstationer
 • 1 650 st kabelskåp
 • ledningsnätets totala längd är 577 km, varav
  • 19 km är sjökabel
  • 505 km är markkabel
  • 22 km isolerad luftledning
  • 30 km är oisolerad luftledning