Avtalsvillkor Elnät

Nya Allmänna avtalsvillkor

Svensk Energi och Konsumentverket har tagit fram nya reviderade allmänna avtalsvillkor, NÄT 2012 K (rev2). Förändringarna införs med anledning av lagändringar och ändringar i föreskrifter.
De nya avtalsvillkoren börjar gälla den 1 juli 2015, reviderat 2018-04-24.

NÄT 2012 K Konsument (rev2)
NÄT 2012 N Näringsidkare (rev)
NÄT 2012 H Högspänning (rev)