Vägbelysning

Alla frågor kring gatu- och gångvägsbelysning inom vårt elnätsområde, såsom felanmälan och utsättning, till Orust Kommun, tel.nr. 0304-33 40 00.