Västra Orust Energitjänst

Vägbelysning

From måndag 2017-04-03 hänvisas alla frågor kring gatu- och gångvägsbelysning inom vårt elnätsområde, såsom felanmälan och utsättning, till Orust Kommun, tfn 0304-33 40 00.