Om föreningen

1918 samlades ett gäng driftiga Orustbor för att diskutera möjligheterna att få el till Västra Orust. Det medförde att de år 1919 bildade det som i dag heter Västra Orusts Energitjänst (VOE). En ekonomisk förening som nu verkat i mer än 100 år och försett västra Orust med el. De första områden att få elektrisk ström var Nösund, Gullholmen, Käringön och kort därefter Morlanda, Mollösund och Strömsholm. Efter betalande av en andel till föreningen fick man som privatkund två lampor om max 50 W att använda i hushållet. Istället för en lampa kunde man också installera ett vägguttag. Ville man ha mer el än så fick man köpa ytterligare en andel. De första tre åren levererade vi mindre än 5 000 kWh elenergi per år till alla våra kunder, ungefär lika mycket som en familj använder till hushållsel under ett år idag.

Västra Orusts Energitjänst är en ekonomisk förening som ägs av er medlemmar genom andelar i föreningen. Vi har 5600 elnätskunder varav 4500 är andelsinnehavare. Vi har levererat el vill västra Orust i över 100 år och den senaste 15-årsperioden har vi investerat mycket i vårt elnät. Vi har byggt en helt ny 40 kV transformatorstation vid Bua. Den är helt inomhusbetjänad vilket ger ett bra skydd mot vädrets påfrestningar. Nära 90% av vårt elnät är nedgrävt eller ligger på havsbotten. Vi äger tre solcellsanläggningar på Bjönni, Sörbo och här på taket på vårt kontor. Tillsammans ger dessa paneler 250 kW och drygt 230 000 kWh el per år. Det räcker till att ge bränsle till 150 elbilar som kör 1000 mil per år. Det motsvarar också all den energi vi själva behöver för att driva våra fastigheter och all trafik vi kör på väg eller vatten i vår verksamhet. Det är en rejäl investering för miljön och framtiden.
Vi är 14 anställda på VOE. Vi finns här i Ellös och är alltid inom räckhåll. När du ringer oss är det alltid en person som svarar. Vår trevliga och kunniga personal i kundservice hjälper dig med dina frågor. Våra montörer står alltid beredda att rycka ut om något skulle hända. Trots att vårt elnät är utsatt för västerhavets påfrestningar har ni kunder färre och kortare avbrott än genomsnittskunden i Sverige. Det är vi jättestolta över. Läs mer om vår leveranssäkerhet under Driftinformation

Vi fortsätter att förstärka och vädersäkra vårt elnät och under de kommande åren ska vi samtidigt byta ut och modernisera vårt mätinsamlingssystem. Det innebär att du som kund kommer att få en ny elmätare som uppfyller de nya myndighetskrav som gäller från 1 januari 2025.

VOE Service AB
Genom vårt servicebolag VOE Service AB utför vi entreprenader inom framför allt vägbelysning och elnätsentreprenader till andra elnätsägare. Vi servar vägbelysningen på hela Orust och delar av Tjörn samt för hela Lysekils kommun. Vi bygger och levererar också nätstationer till kunder med speciellt höga krav på funktionalitet och hållbarhet i tuffa miljöer. Vi använder i föreningen till största delen samma nätstationstyp själva just för att vi verkar i en miljö som är så hårt utsatt för salt.

BestEl

Västra Orusts Energitjänst bildade år 2000 tillsammans med Vara Energi och Bjärke Energi elhandelsverksamheten BestEl. Genom BestEl får du grön el hem till dig. På våra kontor i Ellös, Vara och Sollebrunn kommer du snabbt i kontakt med vår personal som hjälper dig att hitta ett avtal som passar dig. Då får du både elnäts- och elhandelsavgift på en och samma faktura.

BestEl och föreningen är också stolta sponsorer till många föreningar i vårt närområde.

En gammal trätransformator tidigare placerad i Bro.