Västra Orust Energitjänst

Om föreningen

1919 bildades en elektrisk distributionsförening, Morlanda Elektriska distributionsförening, vilken inregistrerades som Westra Orusts Elektriska distributionsförening.

Föreningen hade tre olika förvaltningar med var sin bokföring, nämligen Huvud-, Vasserö-Lyrö- samt Svineviksförvaltningen,beroende på att visst statligt stöd utgick till de olika förvaltningarna. Namnet på föreningen ändrades sedermera till Västra Orusts Elförening. Numera heter vi ju som bekant Västra Orusts Energitjänst ett namn som är mer anpassat till den verksamhet som vi ska bedriva i framtiden.

Det var ett stort projekt 1919 att starta upp föreningen. Det var stora utgifter och inga inkomster i början. Det lånades upp en halv miljon, en kolossalt massa pengar på den tiden. Ett linjelag från Trollhättan fick i uppdrag att resa stolparna, det påbörjades den första april 1919. Priset var 9 kronor/stolpe. Den femte april 1921 fastställdes energipriset till 60 öre/kWh, vem kunde ha råd med el på den tiden? Det var försports att när det skulle tecknas andelar, så förespeglades det. Att ju fler andelar som antecknades, desto bättre ström skulle man få. Antalet som skulle betalas för berodde på om det var för ett ”enkelt” eller ”dubbelt” hus, samt hur många ljuspunkter som fanns. På grund av pågående krig 1940, blev det några svåra år med bl a brist på koppartråd. Föreningens dåvarande verkmästare Fjällman berättade att montörerna hade så ont om najtråd, att böndernas stängsel fick släppa till tråd för att montörerna skulle kunna naja fast ledningarna i isolatorerna. För att undvika överbelastning av nätet fick exempelvis kokplattor inte användas från och med mörkrets inbrott till och med 22.30,  Det var två olika taxor på den tiden, dels en för ljus och dylikt, samt en rabatterad taxa för kokplattor vilka  var försedda med en speciell typ av stickkontakter, som passade i det särskilda uttaget. Vanliga stickkontakter passade ej i detta uttag för att undvika fusk med den billigare strömmen.

Avslutningsvis kan nämnas att 1923 såldes 6 200 kWh detta skall jämföras med 2010 års försäljning, över 80 000 000 kWh>

trafo

En gammal trätransformator tidigare placerad i Bro