Elhandel

ANVISNINGSSYSTEMET SER TILL ATT INGEN BOSTAD STÅR UTAN EL I SAMBAND MED EN FLYTT.

Varje kund som är ansluten till det svenska elnätet måste ha en elleverantör, och elleverantören ansvarar för att leverera den mängd el som kunden använder.

För att ingen ska bli utan el behöver nätägaren som inte själv producerar någon el anvisa elleveransen till ett elhandelsbolag tills dess att kunden själv tecknat avtal. Västra Orusts Energitjänst har anvisningsavtal med BestEl.
Detta betyder att du som inte gör ett aktivt val av elleverantör ändå har elleverans.

BestEl är en lokal elhandlare med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland. BestEl har kontor i Ellös, Sollebrunn och Vara.

För mer information se, www.bestel.se