Västra Orust Energitjänst

OBS! Vägbelysning

31 mars, 2017

From måndag 3/4 hänvisas alla frågor kring gatu- och gångvägsbelysning inom vårt elnätsområde, såsom felanmälan och utsättning, till Orust Kommun, tfn 0304-33 40 00.