Västra Orust Energitjänst

Klarar du 72 timmar?

15 maj, 2017

Se filmen om vad du kan göra vid ett längre elavbrott. Film, ca 3 min.

Alla ska vara så pass förberedda att vi klarar tre dygn, det vill säga 72 timmar, utan stöd från myndigheter i händelse av en kris. Vi förväntas ha förråd av vatten och förnödenheter likväl som förmåga att ordna värme och informationsinhämtning. Detta förmedlas av ett flertal svenska kommuner men även Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB.

Läs gärna mer www.72timmar.se där det finns mer samlad information.

 

Skärmdump film