Västra Orust Energitjänst

Nya energiskatte- och momsregler för solproducenter

8 augusti, 2017

Från och med första juli 2017 gäller nya regler för energiskatt på egenproducerad och konsumerad el. I detta dokument försöker Svensk Solenergi reda ut begreppen och frågeställningarna som uppstår kring de nya reglerna1.

Dokument sammanställt av Svensk Solenergi; länk