Västra Orust Energitjänst

Stolta mottagare av Orust Stora Energipris 2017

15 september, 2017

Vid Orust Energi & Miljömässa fick Västra Orusts Energitjänst mottaga Orust Stora Energipris för 2017.

Motivering: Har genom satsningar i förnybar energi, solcellanläggningar på kontors- och verkstadslokalen, anläggning för andelsägande samt elfordon för både person- och arbetstransporter bidragit till avsevärt minskade CO2-utsläpp. VOE har även genom förvärv av energilagring varit en föregångare för energibalansen i det lokala elnätet. Framgången beror på en entusiastisk styrelse och företagsledning med långsiktiga, medvetna satsningar på kompetenshöjning och ständiga förbättringar. Företaget har även varit en av sponsorerna till uppförandet av nya snabbladdarstationer för elfordon på Orust.

Diplom-page-001

 

OKA Stora Energipris 9 sep 2017