Västra Orust Energitjänst

Månadsvis fakturering fr.om årsskiftet

14 februari, 2019

Västra Orusts Energitjänst har valt att fakturera samtliga nätkunder månadsvis from årsskiftet 18/19.

Detta beror på rapporteringskrav från Skattemyndigheten som försvårades när vi fakturerade två olika perioder, varannan och varje månad.

För kunden blir det ingen skillnad förutom att vi kommer höra av oss oftare, priset är oförändrat.