Föreningsstämma 2020

Tisdagen den 12 maj genomfördes årets föreningsstämma. I år hölls stämman i Ellös Folketsparks stora sal för att säkerställa att alla kunde hålla rekommenderat avstånd från varandra i Coronatider. Till ordförande för stämman utsågs Mikael Larsson. Föreningens VD, Krister Hillefors redogjorde för verksamheten under året och aktuella frågor i branschen. Ett antal val genomfördes vilket resulterade i idel omval.

Föreningens förtroendevalda
Styrelse
Berth Johnsson, ordförande
Göran Mattsson, vice ordförande
Christer Oskarsson, styrelseledamot
Anna Rendahl, styrelseledamot
Anders Andersson, styrelseledamot
Christine Leandersson, styrelsesuppleant
Mattias Hartelius, styrelsesuppleant
Valberedning
Kristina Larsson, sammankallande
Gun-Britt Hermansson, ledamot
Thomas Dahl, ledamot Medlemsrevisorer
Medlemsrevisorer
Agneta Gabler, ordinarie
Ingela Fogelberg, ordinarie
Annika Tendahl, suppleant

23 juli 2020
← Se fler inlägg