Energiskatten 2022

Den svenska regeringen har fastslagit energiskatten för 2022. Från och med 1 januari 2022 gäller en ny skattesats för el som är 36 öre/kWh (45 öre/kWh inkl. moms). Det är en höjning med 0,5 öre/kWh.
Energiskatten faktureras av din nätägare

6 december 2021
← Se fler inlägg