Elpriskompensation

Riksdagen har nu röstat igenom regeringens föreslagna elpriskompensation till de hushåll som drabbats av höga elpriser under perioden december 2021 – februari 2022. Som elnätsbolag har Västra Orusts Energitjänst blivit ombedda att administrera kompensationen till våra kunder. Du som är kund hos oss behöver inte ansöka om elpriskompensation utan utbetalning kommer att ske automatiskt.

Vår bedömning är att vi kan göra utbetalningen till våra kunder på fakturan i juni. Elpriskompensationen kommer att ske som en kreditering på din elnätsfaktura.

Kompensationen kommer att betalas ut efter en ersättningstrappa till kunder med 700 kWh – 2000 kWh per månad (dec-feb).

Nedan finns vanliga frågor och svar för just elkompensationen.
Frågor om förslagets utformning hänvisas däremot till Regeringen.

FRÅGOR OCH SVAR

 • Vilka kan få kompensation?

Alla hushåll inom intervallet kommer att få del av den här kompensationen. Det gäller abonnenter med elanvändning från 700 kWh per månad till 2000 kWh. Den eller de månader som man har mindre än 700 kWh utgår ingen ersättning alls. Maxbeloppet på ersättningen är bestämt till alla med över 2000 kWh per månad. Obs att ersättning ej utgår till näringsidkare.

 • För vilka månader kan jag få elpriskompensation?

Du kan få elpriskompensation för december 2021, januari 2022 och februari 2022 beroende på vilken elanvändning du haft respektive månad.

 • Hur ser ersättningstrappan ut?

Regeringen har fastställt utbetalningsnivåerna enligt en kompensationstrappa som utgår från den månatliga elanvändningen du har haft under december, januari och februari.

Förbrukning (kWh)Stöd per månad (kr)
700 – 899100
900 – 999200
1000 – 1099300
1100 – 1199400
1200 – 1299500
1300 – 1399700
1400 – 1499900
1500 – 15991100
1600 – 16991300
1700 – 17991500
1800 – 18991700
1900 – 19991900
över 20002000
 • Kommer jag få elpriskompensation från mitt elhandelsbolag också?

Nej, du får endast elpriskompensationen utbetald av ditt elnätsbolag.

 • Måste jag ansöka om kompensation eller hur kommer det här fungera?

Nej, du behöver inte ansöka om kompensation, vi gör det för dig. Utbetalningen av kompensationen kommer att ske automatiskt och i första hand som kreditering på din faktura.

 • När kan elpriskompensationen betalas ut till mig?

Vi planerar att kunna lägga ut ersättningen som en minuspost på elräkningen i juni. Kompensationen kommer att utbetalas per automatik till berörda kunder, det är inget du behöver ansöka om. Om din elräkning blir en kreditfaktura tack vare ersättningen kommer det beloppet att läggas tillgodo på nästa faktura i juli.

Enligt regeringens tidplan, ska förordningen vara klar till den 15 mars. Därefter tar Kammarkollegiet över. Ansökan till Kammarkollegiet kan skickas in först efter att mätvärdena för samtliga 3 månader fastslagits. Under förutsättning att de har en skyndsam handläggning av ansökningarna, kommer vi att kunna påbörja utbetalningarna till kund under juni men det beror alltså lite på handläggningstiden hos Kammarkollegiet.

 • Hur kan jag som kund vara säker på att få rätt kompensation av er? Hur ser ni min elanvändning?

Vi läser av alla elmätare kontinuerligt som ligger till grund för din fakturering både från oss som elnätsbolag och från ditt elhandelsbolag. Som kund kan du kunna känna dig trygg med att vi har rätt uppgifter om din elanvändning och att vi kompenserar dig enligt Regeringens kompensationstrappa. Du kan själv hålla koll på din elanvändning via statistiken på fakturaspecifikationen eller genom att logga in på Mina sidor.

 • Kan det bli aktuellt med elpriskompensation för fler månader om elpriserna fortsätter att vara höga?

Enligt regeringen är det här en extraordinär kompensation som ska ses som en engångsersättning.

 • Hur kommer det sig att det är elnätsbolaget som ersätter när det är elhandelspriserna som har ökat?

Det är elnätsbolagen som är utsedda av Regeringen att administrera elpriskompensationen eftersom elnätsbolagen anses ha bäst förutsättningar att utföra uppdraget. Vi kommer att administrera utbetalningarna till alla våra nätkunder oavsett vilket elhandelsbolag du har.

 • Får man kompensation både som privatkund och företagskund?

Nej, regeringen har beslutat att det endast är privatpersoner (konsumenter) som är berättigade till elpriskompensationen.

 • Vad händer nu?

Nu har riksdagen fattat beslut om förslaget och regeringen tagit fram en förordning kring elpriskompensationen. Kammarkollegiet tar nu fram villkor som elnätsbolagen har att förhålla sig till samt formulär för ansökan om medel för ersättningen. Först efter att Kammarkollegiet tagit emot nätbolagets ansökan, hanterat den och betalat ut ersättning till nätbolagen, kan utbetalningar till kund påbörjas. Därav tror vi att det kan vara klart att utbetala i juni.

3 mars 2022
← Se fler inlägg