Justering av elnätstaxan

Från den 1 november justerar vi den rörliga avgiften i elnätstaxan för alla säkringskunder. Från att ha haft samma överföringsavgift under hela året inför vi nu en tidsdifferentierad överföringsavgift för hög- och låglasttid. Höglasttiden faller in under perioden kl 06-22 under vintermånaderna november till och med mars. All övrig tid utgörs av låglasttid. På era fakturor kommer ni se två rader för överföringsavgiften där ni ser hur er förbrukning faller ut för respektive tid. Höglasttid markeras i taxan med HL och låglasttid med LL. Taxejusteringen är intäktsneutral och innebär ingen höjning av taxan men beroende på hur man använder sin el över dygnet kan kostnaden både komma att öka eller minska något. Tidigare var överföringskostnaden 15 öre/kWh. Från den 1 november blir den 11,75 öre/kWh under låglasttid och 24,25 öre under höglasttid. Av årets 8760 timmar utgörs höglasttiden av cirka 1400 timmar, beroende på hur helgdagarna faller ut.

Varför genomförs förändringen?

Sedan två år tillbaka har Vattenfall, som är vår regionnätsinnehavare, justerat sin taxa mot oss på motsvarande sätt, vilket innebär att vi har fått ökade kostnader för att leverera elen under höglasttid. Genom att införa denna förändring skapar vi också incitament för kunderna att planera sin elanvändning över tid. Vi alla drar nytta av att styra över den last vi kan till timmar på dygnet då Sveriges energisystem inte är lika ansträngt.

Vad händer med elnätstaxan i framtiden?

Som många säkert redan har läst, hört eller sett i media har flera elnätsbolag varnat för att man behöver höja sina avgifter kraftigt under kommande år. Några bolag har redan höjt sina taxor. Anledningen till detta är att elnätsbolagen måste betala för de förluster som uppstår i elnäten när elen transporteras genom ledningarna. Vi måste som alla andra handla den elen av en elhandlare på marknaden och när elpriserna skjuter i höjden, då ökar också kostnaden för elnätsbolagen.

Vi på Västra Orusts Energitjänst har genom ett så kallat SMART-avtal fastpris på stora delar av våra förluster, så i närtid finns ingen anledning för oss att justera taxan utifrån det. Däremot ser vi stor risk för att Svenska Kraftnät (SvK) som äger det svenska stamnätet och Vattenfall som är vår regionnätsägare får kraftigt ökade kostnader för sina förluster vilket kommer att påverka våra kostnader mot överliggande nät. Från politiskt håll förs nu diskussioner om SvK kan använda sina flaskhalsintäkter för att dämpa effekten av detta men i nuläget har vi ingen information om hur det kommer att slå.

16 september 2022
← Se fler inlägg