Elstöd på väg

Vi som elnätsägare har levererat underlag till Försäkringskassan för utbetalning av elstöd för perioden oktober 2021 – september 2022.
Beslutsbrev om hur mycket man får kommer med posten eller till din digitala brevlåda från Försäkringskassan som även hanterar utbetalningen.
Utbetalningarna påbörjades den 20 februari och de flesta ska ha fått sin utbetalning 7 mars.
Mer information kring Elstödet finns på Försäkringskassans hemsida.

24 februari 2023
← Se fler inlägg