Leveranssäkerhet, avbrottsstatistik

Nedan visas nyckeltal för leveranssäkerheten i vårt elnät. SAIDI är ett mått på hur många minuter varje kund i snitt har haft avbrott under ett år.

Ett SAIDI-tal på 100 minuter motsvarar en tillgänglighet i elnätet på 99,98%

Medelavbrottstriden gällande oplanerade avbrott för Sveriges kunder år 2018 var 97,35 minuter. Om du vill veta mer om den svenska leveranssäkerheten kan du läsa mer på Energimarknadsinspektionens hemsida.

https://www.ei.se/sv/for-energikonsument/el/Elnat/Leveranssakerhet-i-de-svenska-elnaten/

 

Oplanerade avbrott

Planerade avbrott

Leveranssäkerhet

 

SAIDI OA

SAIDI PA

Oplanerade avbrott

År

[min/kund]

[min/kund]

 

2013

233,7

49

99,956%

2014

98,4

70,4

99,981%

2015

108

41

99,979%

2016

42,2

365

99,992%

2017

50,1

10

99,990%

2018

30,6

30,2

99,994%

2019

28,7

42,8

99,995%

Vi på Västra Orusts Energitjänst strävar alltid efter att du som kund skall ha en så bra leveranskvalitet som möjligt. De senaste åren har vi haft en tillgänglighet i elnätet på mer än  99,99%. Det innebär att du som kund i snitt drabbas av ett avbrott på cirka 30 minuter per år. Men trots våra ansträngningar händer det att det blir strömavbrott. Ibland rår vårt elnät inte på vädrets makter. Mycket snö och hård vind kan leda till att träden faller på våra ledningar. Ibland händer det också att våra ledningar skadas i samband med grävarbeten.

Om ”olyckan” ändå skulle vara framme har vår personal beredskap dygnet runt, året om, och det gör att vi snabbt är på plats för att åtgärda de fel som uppstår. Om det är ett större strömavbrott som drabbar fler än dig vet vi ofta om det direkt. Vi har teknisk utrustning som indikerar när strömmen är borta i högspänningsnätet. Vi påbörjar då omgående omkopplingar i elnätet för att leta fram felstället och för att du skall få strömmen tillbaka.