Västra Orust Energitjänst

Leveranssäkerhet, avbrottsstatistik

  Aviserade avbrott Oaviserade avbrott
  2013 2014 2013 2014
SAIFI (st.) 0,472 0,427 3,693 1,010
SAIDI (min.) 49,0 70,4 233,7 94,8
CAIDI (min.) 103,8 165,2 63,3 94,0
Antal avbrott 47 92 48 41
 
SAIFI- Medelavbrottsfrekvens för långa avbrott för kunder i nätet. Beräknas som antalet långa kundavbrott dividerat med antalet kunder i nätet.
SAIDI- Medelavbrottstid för kunder i nätet. Beräknat som totalt kundavbrottstid för långa avbrott dividerat med antalet kunder i nätet.
CAIDI- Medelavbrottstid för långa kundavbrott i nätet. Beräknas som totalt kundavbrottstid för långa avbrott dividerat med antalet långa kundavbrott