Besiktning

Nätet i distributionsområdet är till stor del besiktigat och underhållsåtgärder kommer att utföras under 2018. Planerade avbrott aviseras berörda kunder.

10 januari 2016
← Se fler på gång i nätet