Västra Orust Energitjänst

Besiktning

10 januari, 2016

Nätet i distributionsområdet är till stor del besiktigat och underhållsåtgärder kommer att utföras under 2018. Planerade avbrott aviseras berörda kunder.