1/3 Ellös- Morlanda-Rånäs

Vi har under det senaste dygnet haft ett antal störningar mellan Ellös och Rånäs. Vi har hittat en sprucken isolator som vi tror orsakat detta och vi bryter spänningen i Sörbo gård, Lunden och Kårehogen för att åtgärda denna. Avbrottet tar någon timme och vi beräknar att alla skall ha spänningen åter ca. kl 14:30

1 mars 2020
← Se fler störningar