VÄLKOMMEN TILL
VÄSTRA ORUSTS ENERGITJÄNST

DRIFTINFO

Här kan du se vad som är på gång i vårt nät samt drifthistorik.

KUNDtjänst

Vi tar emot dig personligen när du ringer eller besöker oss.

Nyheter

Justering av elnätstaxan

Från den 1 november justerar vi den rörliga avgiften i elnätstaxan för alla säkringskunder. Från att ha haft samma överföringsavgift under hela året inför vi nu en tidsdifferentierad överföringsavgift för hög- och låglasttid. Höglasttiden faller in under perioden kl 06-22 under vintermånaderna november till och med mars. All övrig tid utgörs av låglasttid. På era […]
16 september 2022

Läget på energimarknaden!

Det skrivs mycket om energimarknaden just nu. Det kan vara svårt att sortera bland all information och förstå vad det är som pågår. Det som vi vet är att energi har blivit dyrare och det beror på många olika faktorer. Höga gaspriser, torka, avsaknad av vind och nedlagd planerbar produktion är alla faktorer som just […]
9 september 2022

Elpriskompensation på din faktura i september

Västra Orusts Energitjänst kommer i september att lägga ut den av riksdagen beslutade elpriskompensationen som en minuspost på elräkningen för de anläggningar som har rätt till ersättning. Ersättningen avser mars månad. Har du flyttat in eller ut under perioden kommer du att få den del av ersättningen som tillhör din period. Om ersättningen innebär att […]
31 augusti 2022