VÄLKOMMEN TILL
VÄSTRA ORUSTS ENERGITJÄNST

DRIFTINFO

Här kan du se vad som är på gång i vårt nät samt drifthistorik.

KUNDtjänst

Vi tar emot dig personligen när du ringer eller besöker oss.

Nyheter

Ny information om högkostnadsskydd på el

Den 16 november godkände Energimarknadsinspektionen det förslag på stöd för höga elpriser som Svenska kraftnät och regeringen presenterade i slutet av oktober med tillägget att det införs ett tak för hur mycket stöd man kan få utan att lämna in en ansökan. Taket berör endast större företag med hög elförbrukning. Idag den 30 november höll […]
30 november 2022

Justering av elnätstaxan

Från den 1 november justerar vi den rörliga avgiften i elnätstaxan för alla säkringskunder. Från att ha haft samma överföringsavgift under hela året inför vi nu en tidsdifferentierad överföringsavgift för hög- och låglasttid. Höglasttiden faller in under perioden kl 06-22 under vintermånaderna november till och med mars. All övrig tid utgörs av låglasttid. På era […]
16 september 2022

Läget på energimarknaden!

Det skrivs mycket om energimarknaden just nu. Det kan vara svårt att sortera bland all information och förstå vad det är som pågår. Det som vi vet är att energi har blivit dyrare och det beror på många olika faktorer. Höga gaspriser, torka, avsaknad av vind och nedlagd planerbar produktion är alla faktorer som just […]
9 september 2022