Mätare

Ny huvudströmbrytare på din anläggning.
Med din nya elmätare får du en ny huvudströmbrytare. Med mätarens strömbrytare kan du på ett säkert sätt stänga av elen till ditt hus eller din elanläggning. Detta gör att vi kan fjärravläsa elmätaren och skicka en korrekt faktura till dig även om du vill att din elanläggning ska vara strömlös under en längre period. 

Använd brytarens tryckknapp på mätaren och inte din vanliga huvudbrytare för att slå från din elanläggning om den skall vara spänningslös under en längre tid, mätaren kommer fortfarande att vara spänningssatt