Västra Orust Energitjänst

Mätare

Vi önskar att de kunder som fortfarande slår från sina huvudbrytare under vinterhalvåret tar kontakt med oss så vi gemensamt kan komma fram till en lösning där vi kan läsa av mätaren året om och ni fortfarande kan ha elen frånslagen in i ert hus.

Vi har kravet på oss att leverera mätarställningar till både kund och elleverantörer varje månadsskifte, det är därför viktigt att vi kan läsa av elmätaren.

Trots förbättrad kommunikation kan ändå störningar i elnäts och GSM/GPRS-kommunikationen förekomma. Det gör att vi inte alltid kan få kontakt med din elmätare.


matare_enermet

Har du frågor eller funderingar om dom nya mätarna?
Då är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.