Din elmätare

SÅ HÄR FUNKAR DIN ELMÄTARE

HAN-PORT

På mätaren finns en HAN-port av modellen RJ12 (vissa tidiga modeller har RJ45). Via porten kan du ansluta utrustning för att få mer information om elanvändningen. Informationen uppdateras minst var tionde sekund. Du kan logga in och se din elanvändning på Mina sidor.

VILL DU ANVÄNDA HAN-PORTEN?

Först måste vi hjälpa dig att aktivera HAN-porten. Kontakta oss för att göra din beställning.

SÅ VET DU VILKET GRÄNSSNITT DU HAR

Ovanför HAN-porten finns en modellbeteckning. Jämför modellbeteckningen med siffrorna nedan för att få reda på vilket gränssnitt som gäller för din HAN-port. 

  • Du har RJ45: ADN 6476, ADN 6477, ADN 6484, ADN 6474, ADN 6479
  • Du har RJ12: ADN 6490, ADN 6492, ADN 6442

TRE TYPER AV MÄTARE

Vilken mätare du har installerad beror på storleken på din elanslutning. Vi använder oss av olika typer av mätare från Aidon. Information om varje mätare finns nedan.

DIREKTMÄTARE/TREFASMÄTARE

Används oftast i villor, mindre fastigheter, lägenheter och lantbruk.

HSP-MÄTARE

Används för stora anläggningar som industrier, sjukhus m.m.  På mätaren finns en HAN-port, som tyvärr inte kan aktiveras.

LSP-MÄTARE

Används oftast i stora fastigheter, verksamheter och större lantbruk.

MÄTARENS FUNKTIONER OCH KNAPPAR

De olika modellerna från Aidon ser lite olika ut men har i huvudsak samma funktioner och knappar. På LSP och HSP-mätare finns dock ingen strömbrytare. 

VAD VISAR DISPLAYEN?

Displayen (1) visar normalt mätarställningen (köpt el) i kilowattimmar, kWh. Du kan ändra vad som visas i displayen genom att stega dig fram med hjälp av tryck-knappen på mätaren.

SÅ LÄSER DU AV MÄTARSTÄLLNINGEN

För att ta reda på hur mycket el du använt under en viss period jämför du mätarställningen från den första till den sista dagen i perioden du är intresserad av. Skillnaden mellan dessa värden visar din elanvändning.

SE DIN ELANVÄNDNING PÅ MINA SIDOR

Ett enklare sätt att få koll på din elanvändning är genom att logga in på Mina sidor. Där kan du jämföra olika perioder och följa din användning över tid. Logga in på Mina sidor med Mobilt BankID eller dina inloggningsuppgifter.

SYMBOLER PÅ DISPLAYEN

I tabellen nedan ser du vilken information som visas beroende på hur många gånger du trycker på knappen (6). Displayen återgår automatiskt till normalläget två minuter efter sista knapptryckningen, och visar då mätarställningen igen. 

Symbol på displayenDetta visar denEnhet
A+Mätarställning köpt elkWh
A-Mätarställning såld elkWh
R+Mätarställning köpt el (reaktiv). Gäller endast mätare för HSP och LSPkVArh
R-Mätarställning såld el (reaktiv). Gäller endast mätare för HSP och LSP kVArh
 DatumVisas som ÅÅÅÅMMDD
 Momentan effekt (aktiv)*kW
L1Spänning fas 1 och ström fas 1*volt, ampere
L2Spänning fas 2 och ström fas 2*volt, ampere
L3Spänning fas 3 och ström fas 3*volt, ampere

* För momentan effekt och ström är det ett sekundärvärde som visas på Lsp och Hsp mätare. Värdet ska multipliceras med konstant för att få det faktiska värdet.

INDIKERINGSDIOD VISAR HUR MYCKET DU ANVÄNDER

På mätaren finns en indikeringsdiod som blinkar proportionellt till hur mycket el du förbrukar. Ju mer el du använder är, desto snabbare blinkar dioden.

OM DU VILL BRYTA STRÖMMEN

ANVÄND STRÖMBRYTARE OCH STATUSLAMPA FÖR STRÖMBRYTARE

Strömbrytare finns endast på direktmätare och enfasmätare som används i villor, lägenheter, sommarstugor, kolonilotter och lantbruk. 

Mätare är försedd med en inbyggd brytare som gör det möjligt för dig att bryta och slå på strömmen. När strömmen till fastigheten stängs av via elmätarens brytare, kan vi fortfarande läsa av mätaren på distans, men det förbrukas ingen el. Om du ska utföra elarbeten i fastigheten, måste du däremot stänga av strömmen via huvudbrytaren.

SÅ SLÅR DU AV STRÖMMEN

  • Tryck in knappen för mätarens strömbrytare (3) 1 sekund. 
  • Det hörs ett klick när brytaren slår ifrån.
  • Statuslampan i mitten blinkar grönt.

SÅ SLÅR DU PÅ STRÖMMEN

  • Tryck in knappen för mätarens brytare (3) 1 sekund.
  • Det hörs ett klick när brytaren slår till.

VAD VISAR STATUSLAMPAN FÖR STRÖMBRYTAREN? 

Lampans färgStatusÅtgärder
Fast gröntElen påslagen 
Blinkar gröntElen är påslagenTryck på knappen för strömbrytaren.
Blinkar röttElen är avslagen och knappfunktionen är blockeradKontakta kundservice. Vi har brutit strömmen till anläggningen via fjärranslutning.
Lysdioden är släckt. Displayen är släckt.Mätaren har ingen ström.Kontrollera att huvudbrytaren är påslagen och att alla säkringar är hela.


STATUSLAMPA FÖR KOMMUNIKATION

Statuslampan visar att kommunikationsmodulen i mätaren fungerar. Den ska normalt sett lysa grönt.