Anekdoter

Vi vill lära oss mer om vår historia. Vill du vara med och bidra med dina minnen och upplevelser? Vad har elen betytt för dig eller din verksamhet. Har du minnen från förr eller har du hört historier från förr om hur det gick till när elen drogs fram på eller mellan öarna.

Var du kanske med? Du eller dina föräldrar har kanske arbetat för oss eller som entreprenör och hjälpt till att bygga föreningen och dra fram nytt elnät. Du kanske har andra minnen, hur vår personal var räddaren i nöden vid en speciell händelse. Har en storm eller ett åskoväder ställt till det alldeles extra för dig?

Skriv till oss och dela med dig av dina minnen. Om vi får in tillräckligt med material tänkte vi trycka upp en jubileumsskrift, eller kanske en bok om vår 100-åriga historia.

Skicka din berättelse till Västra Orusts Energitjänst, Glimsåsvägen 3, 474 32 Ellös eller via mail på info@voe.se. Tack för ditt bidrag!