Nätpriser

Nättariffer 2024

Mätarsäkring 16-25 AExkl. moms Inkl. moms
Abonnemangsavgift 16 A Lägenhet 1 885 kr 2 356 kr
Abonnemangsavgift 16 A3 900 kr 4 875 kr
Abonnemangsavgift 20 A5 560 kr 6 950 kr
Abonnemangsavgift 25 A7 300 kr 9 125 kr
Överföringsavgift LL13,40 öre/kWh16,75 öre/kWh
Överföringsavgift HL**20,50 öre/kWh25,63 öre/kWh
**Överföringsavgift HL (höglast) tas ut helgfria vardagar kl. 06-22 under perioden 1 nov till 31 mars.

Till alla säkringsabonnemang tillkommer följande myndighetsavgifter en gång/år:
Elsäkerhetsavgift: 13,87 kr (11,10 kr exkl moms)
Nätövervakningsavgift: 5,44 kr (4,35 kr exkl moms)
Elberedskapsavgift: 49 kr (39,20 kr exkl moms)

N4 * Lågspänningseffekt 2024

N4 Lågspänningseffekt
Mätarsäkring 35-63 A
Exkl. momsInkl. moms
Abonnemangsavgift (år) 7 080 kr8 850 kr
Effektavgift (månad)*57 kr/kW 71,3 kr/kW
Överföringsavgift LL13,40 öre/kWh16,75 öre/kWh
Överföringsavgift HL**20,50 öre/kWh25,63 öre/kWh
* Effektavgift debiteras för den högsta uttagna effekten per timme under månaden
** Överföringsavgift höglast tas ut helgfria vardagar kl.06-22 under perioden 1 nov till 31 mars.

N4 Lågspänning från 80A 2024

N4 Lågspänningseffekt
Mätarsäkring från 80 A
Exkl. momsInkl. moms
Abonnemangsavgift (år)12 480 kr15 600 kr
Effektavgift (månad) *57 kr/kW71,3 kr/kW
Överuttag reaktiv effekt (månad)**12 kr/kVar15 kr/kVar
Överföringsavgift LL13,40 öre/kWh16,75 öre/kWh
Överföringsavgift HL***20,50 öre/kWh25,63 öre/kWh
* Effektavgift debiteras för den högsta uttagna effekten per timme under månaden
**Reaktivt uttag över 50% av aktivt effektuttag debiteras
***Överföringsavgift höglast tas ut helgfria vardagar kl.06-22 under perioden 1 nov till 31 mars.

N3 Högspänning

N3 HögspänningseffektExkl. momsInkl. moms
Abonnemangsavgift (år)26 000 kr32 500 kr
Effektavgift (månad)*46 kr/kW57,5 kr/kW
Överuttag reaktiv effekt (månad)**12 kr/kVar15 kr/kVar
Överföringsavgift LL10,30 öre/kWh 12,88 öre/kWh
Överföringsavgift HL***15,50 öre/kWh19,38 öre/kWh
*Effektavgift debiteras för den högsta uttagna effekten per timme under månaden
**Reaktivt uttag över 50% av aktivt effektuttag debiteras
***Överföringsavgift höglast tas ut helgfria vardagar kl.06-22 under perioden 1 nov till 31 mars.

Följande myndighetsavgifter tillkommer hsp effektabonnemang en gång/år;
Elsäkerhetsavgift: 905 kr exkl. moms
Nätövervakningsavgift: 870 kr exkl.moms
Elberedskapsavgift: 2129 kr exkl. moms

Aktuell energiskatt från och med 1 januari 2024
53,5 öre/kWh (42,8 öre/kWh exkl.moms) för de flesta kunder i Sverige.

Tillämpningsbestämmelser

  1. Abonnemangsavgift utgår för varje mätpunkt och bestäms av storleken på den passdel som begränsar abonnentens säkring i den närmaste för mätaren installerade säkringsapparaten (mätningssäkringen).
  2. Periodiskt återkommande ändring av tariff eller huvudsäkring medges ej. Vald nättariff ska tillämpas minst tolv månader i följd.

Nättariff 2023

Nättariff 2022

Nättariff 2021

Nättariff 2020

Nättariff 2019

Nättariff 2018

Nättariff 2017

Nättariff 2016