Västra Orust Energitjänst

Nätpriser

Nättariffer 2019

Mätarsäkring 16-25 AExkl. moms Inkl. moms
Abonnemangsavgift 16 A Lägenhet 1 492 kr 1 865 kr
Abonnemangsavgift 16 A3 275 kr 4 094 kr
Abonnemangsavgift 20 A4 870 kr 6 088 kr
Abonnemangsavgift 25 A6 740 kr 8 425 kr
Överföringsavgift10,4 öre/kWh13,0 öre/kWh

Till alla säkringsabonnemang tillkommer följande myndighetsavgifter en gång/år:
Elsäkerhetsavgift: 11,875 kr (9,50 kr exkl moms)
Nätövervakningsavgift: 3,75 kr (3,00 kr exkl moms)
Elberedskapsavgift: 56,25 kr (45,00 kr exkl moms)

N4 Lågspänningseffekt
Mätarsäkring från 35 A
Exkl. momsInkl. moms
Abonnemangsavgift (år)4 000 kr5 000 kr
Effektavgift (månad) *76,40 kr/kW95,5 kr/kW
Överuttag reaktiv effekt (månad)**7,47 kr/kVar9,34 kr/kVar
Överföringsavgift 9,2 öre/kWh11,5 öre/kWh
* Effektavgift debiteras för den högsta uttagna effekten per timme under månaden
**Reaktivt uttag över 50% av aktivt effektuttag debiteras

Följande myndighetsavgifter tillkommer till alla lågspänningsabonnemang en gång/år;
Elsäkerhetsavgift: 11,875 kr (9,5 kr exkl. moms)
Nätövervakningsavgift: 3,75 kr (3 kr exkl. moms)
Elberedskapsavgift: 56,25 kr (45 kr exkl. moms)
N3 HögspänningseffektExkl. momsInkl. moms
Abonnemangsavgift (år)22 000 kr27 500 kr
Effektavgift (månad)*52 kr/kW65 kr/kW
Överuttag reaktiv effekt (månad)**7,47 kr/kVar9,34 kr/kVar
Överföringsavgift 5,5öre/kWh 6,87 öre/kWh
* Effektavgift debiteras för den högsta uttagna effekten per timme under månaden
**Reaktivt uttag över 50% av aktivt effektuttag debiteras

Följande myndighetsavgifter tillkommer hsp effektabonnemang en gång/år;
Elsäkerhetsavgift: 750 kr exkl. moms
Nätövervakningsavgift: 600 kr exkl.moms
Elberedskapsavgift: 2447 kr exkl. moms

 

Aktuell energiskatt från och med 1 januari 2019
43,38 öre/kWh (34,7 öre/kWh exkl.moms) för de flesta kunder i Sverige.
31,38 öre/kWh (25,11 öre/kWh exkl.moms) för de med reducerad energiskatt.

Tillämpningsbestämmelser

  1. Abonnemangsavgift utgår för varje mätpunkt och bestäms av storleken på den passdel som begränsar abonnentens säkring i den närmaste för mätaren installerade säkringsapparaten (mätningssäkringen).
  2. Periodiskt återkommande ändring av tariff eller huvudsäkring medges ej. Vald nättariff ska tillämpas minst tolv månader i följd.

Till alla säkringsabonnemang tillkommer följande myndighetsavgifter 1 gång/år
Elsäkerhets

Nättariff 2018

Nättariff 2017

Nättariff 2016