Nätpriser

Nättariffer 2022

Mätarsäkring 16-25 AExkl. moms Inkl. moms
Abonnemangsavgift 16 A Lägenhet 1590 kr 1 988 kr
Abonnemangsavgift 16 A3 380 kr 4 225 kr
Abonnemangsavgift 20 A5 040 kr 6 300 kr
Abonnemangsavgift 25 A6 940 kr 8 675 kr
Överföringsavgift12 öre/kWh15 öre/kWh

Till alla säkringsabonnemang tillkommer följande myndighetsavgifter en gång/år:
Elsäkerhetsavgift: 13,87 kr (11,10 kr exkl moms)
Nätövervakningsavgift: 5,44 kr (4,35 kr exkl moms)
Elberedskapsavgift: 49 kr (39,20 kr exkl moms)

N4 Lågspänningseffekt
Mätarsäkring 35-63 A
Exkl. momsInkl. moms
Abonnemangsavgift (år) 5 040 kr6 300 kr
Effektavgift (månad)*64 kr/kW 80 kr/kW
Överföringsavgift LL9,4 öre/kWh11,75 öre/kWh
Överföringsavgift HL**19,4 öre/kWh24,25 öre/kWh
* Effektavgift debiteras för den högsta uttagna effekten per timme under månaden
** Överföringsavgift höglast tas ut helgfria vardagar kl.06-22 under perioden 1 nov till 31 mars.
N4 Lågspänningseffekt
Mätarsäkring från 80 A
Exkl. momsInkl. moms
Abonnemangsavgift (år)6 080 kr7 600 kr
Effektavgift (månad) *64 kr/kW80 kr/kW
Överuttag reaktiv effekt (månad)**9,6 kr/kVar12 kr/kVar
Överföringsavgift LL9,4 öre/kWh11,75 öre/kWh
Överföringsavgift HL***19,4 öre/kWh24,25 öre/kWh
* Effektavgift debiteras för den högsta uttagna effekten per timme under månaden
**Reaktivt uttag över 50% av aktivt effektuttag debiteras
***Överföringsavgift höglast tas ut helgfria vardagar kl.06-22 under perioden 1 nov till 31 mars.

N4 Lågspänningseffekt
Mätarsäkring storkundstaxa från 800 A
Exkl. momsInkl. moms
Abonnemangsavgift (år)36 000 kr45 000 kr
Effektavgift (månad) *62 kr/kW78 kr/kW
Överuttag reaktiv effekt (månad)**9,6 kr/kVar12 kr/kVar
Överföringsavgift LL7 öre/kWh8,75 öre/kWh
Överföringsavgift HL***17 öre/kWh21,25 öre/kWh
Denna tariff är lämplig för kunder med en månadsmedeleffekt som överstiger 300kW och har en energiförbrukning överstigande 1GWh.

* Effektavgift debiteras för den högsta uttagna effekten per timme under månaden
**Reaktivt uttag över 50% av aktivt effektuttag debiteras
***Överföringsavgift höglast tas ut helgfria vardagar kl.06-22 under perioden 1 nov till 31 mars.


N3 HögspänningseffektExkl. momsInkl. moms
Abonnemangsavgift (år)22 000 kr27 500 kr
Effektavgift (månad)*44 kr/kW55 kr/kW
Överuttag reaktiv effekt (månad)**7,47 kr/kVar9,33 kr/kVar
Överföringsavgift LL6,4 öre/kWh 8 öre/kWh
Överföringsavgift HL***15,4 öre/kWh19,25 öre/kWh
*Effektavgift debiteras för den högsta uttagna effekten per timme under månaden
**Reaktivt uttag över 50% av aktivt effektuttag debiteras
***Överföringsavgift höglast tas ut helgfria vardagar kl.06-22 under perioden 1 nov till 31 mars.

Följande myndighetsavgifter tillkommer hsp effektabonnemang en gång/år;
Elsäkerhetsavgift: 750 kr exkl. moms
Nätövervakningsavgift: 600 kr exkl.moms
Elberedskapsavgift: 2447 kr exkl. moms

Aktuell energiskatt från och med 1 januari 2022
45 öre/kWh (36 öre/kWh exkl.moms) för de flesta kunder i Sverige.

Tillämpningsbestämmelser

  1. Abonnemangsavgift utgår för varje mätpunkt och bestäms av storleken på den passdel som begränsar abonnentens säkring i den närmaste för mätaren installerade säkringsapparaten (mätningssäkringen).
  2. Periodiskt återkommande ändring av tariff eller huvudsäkring medges ej. Vald nättariff ska tillämpas minst tolv månader i följd.

Nättariff 2021

Nättariff 2020

Nättariff 2019

Nättariff 2018

Nättariff 2017

Nättariff 2016