Nätpriser

Nättariffer 2021

Mätarsäkring 16-25 AExkl. moms Inkl. moms
Abonnemangsavgift 16 A Lägenhet 1 530 kr 1 913 kr
Abonnemangsavgift 16 A3 332 kr 4 165 kr
Abonnemangsavgift 20 A4 990 kr 6 238 kr
Abonnemangsavgift 25 A6 852 kr 8 565 kr
Överföringsavgift10,8 öre/kWh13,5 öre/kWh

Till alla säkringsabonnemang tillkommer följande myndighetsavgifter en gång/år:
Elsäkerhetsavgift: 12,75 kr (10,20 kr exkl moms)
Nätövervakningsavgift: 5,44 kr (4,35 kr exkl moms)
Elberedskapsavgift: 49 kr (39,20 kr exkl moms)

N4 Lågspänningseffekt
Mätarsäkring 35-63 A
Exkl. momsInkl. moms
Abonnemangsavgift (år)4 992 kr6 240 kr
Effektavgift (månad) *64 kr/kW80 kr/kW
Överföringsavgift 10,8 öre/kWh13,5 öre/kWh
* Effektavgift debiteras för den högsta uttagna effekten per timme under månaden
Följande myndighetsavgifter tillkommer till alla lågspänningsabonnemang en gång/år;
Elsäkerhetsavgift: 12,75 kr (10,2 kr exkl. moms)
Nätövervakningsavgift: 5,44 kr (4,35 kr exkl. moms)
Elberedskapsavgift: 49 kr (39,2 kr exkl. moms)
N4 Lågspänningseffekt
Mätarsäkring från 80 A
Exkl. momsInkl. moms
Abonnemangsavgift (år)5 844 kr7 305 kr
Effektavgift (månad) *64 kr/kW80 kr/kW
Överuttag reaktiv effekt (månad)**9,6 kr/kVar12 kr/kVar
Överföringsavgift 10,8 öre/kWh13,5 öre/kWh
* Effektavgift debiteras för den högsta uttagna effekten per timme under månaden
**Reaktivt uttag över 50% av aktivt effektuttag debiteras

Följande myndighetsavgifter tillkommer till alla lågspänningsabonnemang en gång/år;
Elsäkerhetsavgift: 12,75 kr (10,2 kr exkl. moms)
Nätövervakningsavgift: 5,44 kr (4,35 kr exkl. moms)
Elberedskapsavgift: 49 kr (39,2 kr exkl. moms)
N3 HögspänningseffektExkl. momsInkl. moms
Abonnemangsavgift (år)22 000 kr27 500 kr
Effektavgift (månad)*44 kr/kW55 kr/kW
Överuttag reaktiv effekt (månad)**9,6 kr/kVar12 kr/kVar
Överföringsavgift 7,8 öre/kWh 9,75 öre/kWh
* Effektavgift debiteras för den högsta uttagna effekten per timme under månaden
**Reaktivt uttag över 50% av aktivt effektuttag debiteras

Följande myndighetsavgifter tillkommer hsp effektabonnemang en gång/år;
Elsäkerhetsavgift: 750 kr exkl. moms
Nätövervakningsavgift: 600 kr exkl.moms
Elberedskapsavgift: 2447 kr exkl. moms

Aktuell energiskatt från och med 1 januari 2021
44,5 öre/kWh (35,6 öre/kWh exkl.moms) för de flesta kunder i Sverige.
32,5 öre/kWh (26 öre/kWh exkl.moms) för de med reducerad energiskatt.

Tillämpningsbestämmelser

  1. Abonnemangsavgift utgår för varje mätpunkt och bestäms av storleken på den passdel som begränsar abonnentens säkring i den närmaste för mätaren installerade säkringsapparaten (mätningssäkringen).
  2. Periodiskt återkommande ändring av tariff eller huvudsäkring medges ej. Vald nättariff ska tillämpas minst tolv månader i följd.

Nättariff 2020

Nättariff 2019

Nättariff 2018

Nättariff 2017

Nättariff 2016