Tillfällig anläggning

Under tiden som du bygger ditt nya hus behöver du en tillfällig anläggning, så kallad byggström.
Här ser du priser och villkor för en tillfällig anläggning.

Startavgift

MätarsäkringExkl. moms Inkl. moms
25 - 63 A1 600 kr2 000 kr
80 - 200 AEnligt offert

Uthyrning byggskåp

 Exkl. moms Inkl. moms
Dag 1-9030 kr/dag37,50 kr/dag
Dag 91-15 kr/dag18,75 kr/dag

Nättariff 2024

Mätarsäkring 25 AExkl. moms Inkl. moms
25 A Byggström9 500 kr/år11 875 kr/år
Överföringsavgift LL13,40 öre/kWh 16,75 öre/kWh
Överföringsavgift HL**20,50 öre/kWh25,63 öre/kWh

N4 Lågspänningseffekt
Mätarsäkring 35 - 63 A
Exkl. momsInkl. moms
Abonnemangsavgift (år) 7 080 kr8 850 kr
Effektavgift (månad)*57 kr/kW 71,3 kr/kW
Överföringsavgift LL13,40 öre/kWh16,75 öre/kWh
Överföringsavgift HL20,50 öre/kWh25,63 öre/kWh
* Effektavgift debiteras för den högsta uttagna effekten per timme under månaden
** Överföringsavgift höglast tas ut helgfria vardagar kl.06-22 under perioden 1 nov till 31 mars.

Tillämpningsbestämmelser

Startavgift uttages vid inkoppling.
Fast avgift uttages per kalenderdag, dock minst 30 dagar.

Anm. 1     Ovanstående priset gäller på av oss anvisad plats för inkoppling.
Anm. 2.     Vi förbehåller oss rätten att för tillfällig anläggningar (byggkraft) vars anslutning medför särskilt höga kostnader ta ut höjd anslutningsavgift.
Anm. 3.     Byggskåpet skall vara försett med kabel för anslutning, max kabellängd utan särskild överenskommelse med oss är 10 m.

Nättariff 2023