Tillfällig anläggning

Under tiden som du bygger ditt nya hus behöver du en tillfällig anläggning, så kallad byggström.
Här ser du priser och villkor för en tillfällig anläggning.

Grundavgift

MätarsäkringExkl. moms Inkl. moms
25 - 63 A1 600 kr/år2 000 kr/år
80 - 200 A3 200 kr/år4 000 kr/år

 

Uthyrning byggskåp

 Exkl. moms Inkl. moms
Dag 1-9030 kr/dag37,50 kr/dag
Dag 91-15 kr/dag18,75 kr/dag

 

Nättariff

Mätarsäkring 25 AExkl. moms Inkl. moms
25 A6 852 kr/år8 565 kr/år
Rörlig nätavgift 10,8 öre/kWh 13,5 öre/kWh

 

N4 Lågspänningseffekt
Mätarsäkring från 35 A
Exkl. momsInkl. moms
Abonnemangsavgift (år) 4992 kr6240 kr
Effektavgift (månad)*64 kr/kW 80 kr/kW
Överuttag reaktiv effekt (månad)**9,6kr/kW 12 kr/kW
Överföringsavgift 10,8öre/Kwh13,5 öre/kWh
* Effektavgift debiteras för den högsta uttagna effekten per timme under månaden

 

 

Tillämpningsbestämmelser

Grundavgift uttages vid inkoppling därefter var 12:e månad.
Fast avgift uttages per kalenderdag, dock minst 30 dagar.

Anm. 1     Ovanstående priset gäller på av oss anvisad plats för inkoppling.
Anm. 2.     Vi förbehåller oss rätten att för tillfällig anläggningar (byggkraft) vars anslutning medför särskilt höga kostnader ta ut höjd anslutningsavgift.
Anm. 3.     Byggskåpet skall vara försett med kabel för anslutning, max kabellängd utan särskild överenskommelse med oss är 10 m.