Ombyggnad av nätstationer

I nätet finns det ca 160 transformatorkiosker, flera av dessa är äldre och vi förnyar dem successivt. Under 2019 kommer 4-5 stycken att renoveras.

1 november 2018
← Se fler på gång i nätet