Planerat avbrott 2 juni

Vi genomför ett planerat avbrott den 2 juni mellan klockan 10:00 och 13:30 i samband med ombyggnadsarbeten i elnätet.
Berörda område: Bua, Hästekälla, Dale, Tönsäng samt Lavön.

26 maj 2020
← Se fler på gång i nätet