Planerat avbrott 9/3-20 Torebo-Rånäs

Vi kommer att ha ett planerat elavbrott den 9/3 mellan kl 10:00 – 12:00 som berör boende i området mellan Torebo och Rånäs.

Vi har hittat flera trasiga isolatorer som vi skall byta ut under avbrottet.

Under avbrottstiden skall ledningarna betraktas som spänningsförande.

3 mars 2020
← Se fler på gång i nätet