Vår historia

I år fyller vi 100 år. 1918 samlades ett gäng driftiga Orustbor för att diskutera möjligheterna att få el till Västra Orust. Det medförde att de år 1919 bildade Västra Orusts Energitjänst. En ekonomisk förening som nu verkat i 100 år och försett västra Orust med el. De första områden att få elektrisk ström var Nösund, Gullholmen, Käringön och kort därefter Morlanda, Mollösund och Strömsholm. Efter betalande av en andel till föreningen fick man som privatkund två lampor om max 50 W att använda i hushållet. Istället för en lampa kunde man också installera ett vägguttag. Ville man ha mer el än så fick man köpa ytterligare en andel. De första tre åren levererade vi mindre än 5 000 kWh elenergi per år till alla våra kunder, ungefär lika mycket som en familj använder till hushållsel under ett år idag.

Västra Orusts Energitjänst är en ekonomisk förening som ägs av våra medlemmar genom andelar i föreningen. Vi har 5600 elnätskunder varav 4500 är andelsinnehavare. Vi har levererat el vill västra Orust i 100 år nu och den senaste 15-årsperioden har vi investerat mycket i vårt elnät. Vi har byggt en helt ny 40 kV transformatorstation vid Bua. Den är helt inomhusbetjänad vilket ger ett bra skydd mot vädrets påfrestningar. Nära 90% av vårt elnät är nu nedgrävt eller ligger på havsbotten. Vi äger tre solcellsanläggningar på Bjönni, Sörbo och här på taket på vårt kontor. Tillsammans ger dessa paneler 167 kW och drygt 150 000 kWh el per år. Det räcker till att ge bränsle till 100 elbilar som kör 1000 mil per år. Det är en rejäl investering för miljön och framtiden. Under året planerar vi att bygga ut Sörbo med ytterligare 70 kW.

Vi är 14 anställda på VOE. Vi finns här i Ellös och är alltid inom räckhåll. När du ringer oss är det alltid en person i andra ändan. Vår trevliga och kunniga personal i kundservice hjälper dig med dina frågor.

Våra montörer är våra hjältar i fält. De står alltid beredda att rycka ut om något skulle hända. Trots att vårt elnät är utsatt för västerhavets påfrestningar har ni kunder färre och kortare avbrott än genomsnittskunden i Sverige. Det är vi jättestolta över. Våra elnätspriser är i genomsnitt 20% lägre än både Ellevios och Vattenfalls taxor.

Vi fortsätter att förstärka och vädersäkra vårt elnät och under de kommande åren ska vi byta ut och modernisera vår mätinsamling, det innebär att du som kund kommer att få en ny elmätare som uppfyller nya myndighetskrav som gäller från år 2025.

Genom vårt servicebolag VOE Service AB utför vi entreprenader inom framför allt vägbelysning och solceller. Vi servar vägbelysningen på hela Orust och delar av Tjörn samt för hela Lysekils kommun. Vi har levererat solcellsanläggningar till cirka 20 kunder genom åren. Som medlem i föreningen får du rabatt på både material och arbetet.

Västra Orusts Energitjänst driver tillsammans med Vara energi och Bjärke energi BestEl. Genom BestEl får du grön el hem till dig. På våra kontor i Ellös, Vara och Sollebrunn kommer du snabbt i kontakt med vår personal som hjälper dig att hitta ett avtal som passar dig. Då får du både elnäts- och elhandelsavgift på en och samma faktura.