Nyheter

Myndighetsavgifter på fakturan

På fakturan i augusti finns årets myndighetsavgifter med. Dessa avgifter debiteras en gång per år. De här tre avgifterna finansierar olika delar av statens verksamhet inom elområdet och är beslutade av riksdag och regering. Elsäkerhetsavgiften (10,25 kr exkl.moms per lågspänningsabonnemang och år) finansierar Elsäkerhetsverkets arbete. Elsäkerhetsverket arbetar för att förebygga att människor och egendom skadas av […]

10 augusti 2021
Läs "Myndighetsavgifter på fakturan"