Snart dags för utbetalning av elstöd

Snart är det dags för Försäkringskassan att betala ut elstöd till privatpersoner i hela Sverige. Senast den 9 juni räknar man med att pengarna ska vara utbetalade till de flesta privatpersoner.
Ansökan om elstöd till företag går att göra hos Skatteverket från och med den 30 maj.

Du som privatperson som inte tidigare har anmält ditt bankkonto till Swedbanks kontoregister bör göra det senast den 10 maj för att få pengarna till den 9 juni. Om du inte anmäler ett konto får du pengarna ändå, men det tar längre tid och du får dem på en utbetalningsavi.

Stödet till privatpersoner gäller elförbrukningen under perioden 1 november–31 december 2022 och betalas ut av Försäkringskassan. 

Du som privatperson har rätt till elstöd om du

  • har ett eget elnätsavtal direkt med ett elnätsföretag
  • stod på elnätsavtalet den 31 december 2022.

Elstödet betalas ut för åttio procent av uppmätt elförbrukning i berörda uttagspunkter under perioden november-december 2022.
Västra Orusts Energitjänst tillhör elområde 3 och ersättningen för vårt område uppgår till 126 öre/kWh * 0.8
För kommande utbetalning har man dessutom satt ett tak om 18 000 kilowattimmar – förbrukning över denna nivå ersätts ej.

Så räknar du ut hur mycket du får:

SE3: 0,80 x 1.26 x din elförbrukning i kWh under november-december 2022.

Din elförbrukning ser du enkelt via Mina sidor

Har du som privatperson frågor om elstödet kan du kontakta Försäkringskassan

Elstöd till företag

Skatteverket hanterar elstöd till företag och organisationer. Ansökan om elstöd kommer att göras via en e-tjänst som öppnar den 30 maj 2023 och ansökningsperioden är öppen till 25 september 2023. 

En skillnad jämfört med det remitterade förslaget är att företag och organisationer med fastprisavtal för sin hela elförbrukning som började gälla före den 24 februari 2022 och som fortfarande gällde med samma fasta pris den 24 februari 2023 inte kommer vara stödberättigade. Det beror på att EU-kommissionen vill säkerställa att bara de företag och organisationer vars elkostnader påverkats av kriget i Ukraina får del av stödet, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Vem kan ansöka om elstöd till företag och organisationer?

  • Näringsidkare och juridiska personer i elområde 3 och 4 kan ansöka om elstödet.
  • Det måste finnas ett giltigt elnätsavtal i elområde 3 eller 4 den 17 november 2022. Den som har tecknat avtal efter 17 november 2022 får inget bidrag.
  • För att ha rätt till elstöd måste företaget eller organisationen bland annat ha betalat alla skatter och lämnat in deklarationen i tid.
  • Företaget eller organisationen får inte ha vissa skulder hos Kronofogden.

Hur stort är elstödet till företag och organisationer?

  • Företag och organisationer i elområde 3 får 50 öre per förbrukad kilowattimme.
  • Hur stort elstödet blir bestäms av elförbrukningen under perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022.

Din elförbrukning som företag och organisation ser du enkelt via Mina sidor

Har du som företagare frågor kring elstödet kontaktar du Skatteverket. Du kan också läsa mer och löpande information om elstöd för företag på Skatteverkets hemsida.

Utbetalningen sker även denna gång via Swedbanks kontoregister eller med utbetalningskort. Preliminär tidplan för utbetalning är i slutet av maj.

3 maj 2023
← Se fler inlägg