Västra Orust Energitjänst

Föreningsstämma 15 maj

27 april, 2018

Kallelse

till föreningsstämma Västra Orusts Energitjänst, ek. för.

Medlemmarna kallas härmed till ordinarie föreningsstämma i föreningens lokaler i Ellös
tisdagen den 15 maj kl 19:00. Ärenden är de som enligt föreningens stadgar skall
förekomma på ordinarie föreningsstämma.

Stadgeändring
Med anledning av den nya lagen om ekonomiska föreningar som kom den 1 juli 2016
behöver våra stadgar uppdateras. Ta del av stadgeförslaget på www.voe.se eller
ring 0304-54880 för att få de skickade till er.

Ni kan anmäla er till stämman, beställa årsredovisningen eller dagordning via tel 0304-54880 eller info@voe.se

Gällande stadgar samt stadgeförslag hittar du här

/Styrelsen