Tips vid strömavbrott

Vi är glada att kunna säga att du som är kund hos Västra Orusts Energitjänst bor i ett område med stabilt och säkert elnät. Men ibland händer det som inte får hända. Strömmen går! Ett strömavbrott kan ha många orsaker. Ofta är det vädrets makter som ställer till det eller den mänskliga faktorn där en avgrävd kabel kan vålla stora problem. Som tur är går de flesta felen att avhjälpa snabbt.

Ibland kan felet vara hemma hos dig. Innan du kontaktar oss se till att:

1. Kontrollera att huvudströmbrytaren är tillslagen. Om du har jordfelsbrytare, kontrollera om den har löst ut.
Åtgärd: Återställ jordfelsbrytaren. Om den löser ut igen kontakta din elinstallatör

2. Är hela bostaden strömlös?
Åtgärd: Kontrollera att alla proppar i proppskåpet samt mätarskåpet är hela. Byt ut alla ev trasiga proppar. Om propparna går igen, kontakta din elinstallatör.

3. Har grannfastigheterna också strömavbrott?
Åtgärd: Kontakta Västra Orusts Energitjänst på telefon 0304-548 80.