Västra Orust Energitjänst

Voe Solelproduktion

7 mars, 2019

År Glimsåsvägen Bjönni Sörbo Total produktion CO2 avlastning
kWh kWh kWh kWh kg
2012 21 664 21 664 2 708
2013 25 554 25 554 3 194
2014 23 619 23 619 2 952
2015 24 727 24 727 3 091
2016 22 697 165 22 862 2 858
2017 23 586 59 559 855 84 000 10 500
2018 24 689 51 671 77 455 153 815 19 227