Regeringens förslag till elpriskompensation

Med anledning av vinterns höga elpriser har regeringen lagt fram ett förslag om en elpriskompensation. Stödet beräknas nå omkring 2 miljoner hushåll i Sverige. Ersättningsmodellen är utformad som en trappa i enlighet med bilden nedan. Observera att beloppet som anges i tabellen avser maximalt stöd för de tre månaderna tillsammans.

Regeringen förväntas lägga fram ett förslag om förändringsbudget i början på februari för att sedan antas av riksdagen i slutet på februari. Om förslaget antas i riksdagen kommer elnätsföretagen därefter göra en beräkning av ersättningsbeloppet per kundanläggning för månaderna december till februari och ansöka om pengarna från regeringen. När pengarna betalats ut till elnätsföretagen kan sedan beloppen krediteras er kunder på efterföljande fakturor. För mer information om förslaget läs på regeringens hemsida:
https://www.regeringen.se/artiklar/2022/01/fragor-och-svar-elpriskompensation/

21 januari 2022
← Se fler inlägg