Elpriskompensation på din faktura i april

Västra Orusts Energitjänst kommer i april att lägga ut den av riksdagen beslutade elpriskompensationen som en minuspost på elräkningen för de anläggningar som har rätt till ersättning. Ersättningen avser december, januari och februari och respektive månad kommer att synas separat. Har du flyttat in eller ut under perioden kommer du att få den del av ersättningen som tillhör din period.

Om ersättningen innebär att hela elräkningen för april blir ett minusbelopp kommer detta per automatik att föras över som ett tillgodohavande på nästa elräkning i maj. Det betalas inte ut i pengar.

Särskilda villkor om utbetalning gäller dock för utflyttande kunder utan pågående elabonnemang.

FRÅGOR OCH SVAR

  • Vilka kan få kompensation?

Alla hushåll inom intervallet kommer att få del av den här kompensationen. Det gäller abonnenter med elanvändning från 700 kWh per månad till 2000 kWh. Den eller de månader som man har mindre än 700 kWh utgår ingen ersättning alls. Maxbeloppet på ersättningen är bestämt till alla med över 2000 kWh per månad. Obs att ersättning ej utgår till näringsidkare.

  • Hur ser ersättningstrappan ut?

Regeringen har fastställt utbetalningsnivåerna enligt en kompensationstrappa som utgår från den månatliga elanvändningen du har haft under december, januari och februari.

Förbrukning (kWh)Stöd per månad (kr)
700 – 899100
900 – 999200
1000 – 1099300
1100 – 1199400
1200 – 1299500
1300 – 1399700
1400 – 1499900
1500 – 15991100
1600 – 16991300
1700 – 17991500
1800 – 18991700
1900 – 19991900
över 20002000
  • Kommer jag få elpriskompensation från mitt elhandelsbolag också?

Nej, du får endast elpriskompensationen utbetald av ditt elnätsbolag.

  • Måste jag ansöka om kompensation eller hur kommer det här fungera?

Nej, du behöver inte ansöka om kompensation, vi gör det för dig. Utbetalningen av kompensationen kommer att ske automatiskt och i första hand som kreditering på din faktura.

  • Hur kan jag som kund vara säker på att få rätt kompensation av er? Hur ser ni min elanvändning?

Vi läser av alla elmätare kontinuerligt som ligger till grund för din fakturering både från oss som elnätsbolag och från ditt elhandelsbolag. Som kund kan du kunna känna dig trygg med att vi har rätt uppgifter om din elanvändning och att vi kompenserar dig enligt Regeringens kompensationstrappa. Du kan själv hålla koll på din elanvändning via statistiken på fakturaspecifikationen eller genom att logga in på Mina sidor.

  • Kan det bli aktuellt med elpriskompensation för fler månader om elpriserna fortsätter att vara höga?

Enligt regeringen är det här en extraordinär kompensation som ska ses som en engångsersättning.

  • Hur kommer det sig att det är elnätsbolaget som ersätter när det är elhandelspriserna som har ökat?

Det är elnätsbolagen som är utsedda av Regeringen att administrera elpriskompensationen eftersom elnätsbolagen anses ha bäst förutsättningar att utföra uppdraget. Vi kommer att administrera utbetalningarna till alla våra nätkunder oavsett vilket elhandelsbolag du har.

  • Får man kompensation både som privatkund och företagskund?

Nej, regeringen har beslutat att det endast är privatpersoner (konsumenter) som är berättigade till elpriskompensationen.

7 april 2022
← Se fler inlägg