Elpriskompensation på din faktura i september

Västra Orusts Energitjänst kommer i september att lägga ut den av riksdagen beslutade elpriskompensationen som en minuspost på elräkningen för de anläggningar som har rätt till ersättning. Ersättningen avser mars månad. Har du flyttat in eller ut under perioden kommer du att få den del av ersättningen som tillhör din period.

Om ersättningen innebär att hela elräkningen för september blir ett minusbelopp kommer detta per automatik att föras över som ett tillgodohavande på nästa elräkning i oktober. Det betalas inte ut i pengar.

Särskilda villkor om utbetalning gäller dock för utflyttande kunder utan pågående elabonnemang.

FRÅGOR OCH SVAR

  • Vilka kan få kompensation?

Alla hushåll inom intervallet kommer att få del av den här kompensationen. Det gäller abonnenter med elanvändning från 400 kWh per månad till 2000 kWh. Har man förbrukat mindre än 400 kWh under mars månad utgår ingen ersättning. Maxbeloppet på ersättningen är bestämt till alla med över 2000 kWh per månad. Obs att ersättning ej utgår till näringsidkare.

För mars ser ersättningstrappan ut så här:

Förbrukning månad (kWh)Stöd månad (kr)
400 – 699100
700 – 999200
1000 – 1199300
1200 – 1399400
1400 – 1599500
1600 – 1699600
1700 – 1799700
1800 – 1899800
1900 – 1999900
2000 och över1000
  • Kommer jag få elpriskompensation från mitt elhandelsbolag också?

Nej, du får endast elpriskompensationen utbetald av ditt elnätsbolag.

  • Måste jag ansöka om kompensation eller hur kommer det här fungera?

Nej, du behöver inte ansöka om kompensation, vi gör det för dig. Utbetalningen av kompensationen kommer att ske automatiskt och i första hand som kreditering på din faktura.

  • Hur kan jag som kund vara säker på att få rätt kompensation av er? Hur ser ni min elanvändning?

Vi läser av alla elmätare kontinuerligt som ligger till grund för din fakturering både från oss som elnätsbolag och från ditt elhandelsbolag. Som kund kan du kunna känna dig trygg med att vi har rätt uppgifter om din elanvändning och att vi kompenserar dig enligt Regeringens kompensationstrappa. Du kan själv hålla koll på din elanvändning via statistiken på fakturaspecifikationen eller genom att logga in på Mina sidor.

  • Kan det bli aktuellt med elpriskompensation för fler månader om elpriserna fortsätter att vara höga?

Enligt regeringen är det här en extraordinär kompensation som ska ses som en engångsersättning.

  • Hur kommer det sig att det är elnätsbolaget som ersätter när det är elhandelspriserna som har ökat?

Det är elnätsbolagen som är utsedda av Regeringen att administrera elpriskompensationen eftersom elnätsbolagen anses ha bäst förutsättningar att utföra uppdraget. Vi kommer att administrera utbetalningarna till alla våra nätkunder oavsett vilket elhandelsbolag du har.

  • Får man kompensation både som privatkund och företagskund?

Nej, regeringen har beslutat att det endast är privatpersoner (konsumenter) som är berättigade till elpriskompensationen.

31 augusti 2022
← Se fler inlägg